Σε θετικό κλίμα η συνάντηση της Ένωσης Γονέων με τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για σχολικά θέματα

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με τους Διευθυντές της Α/θμιας και Β/θμιας Eκπαίδευσης Αχαΐας με τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας και την Αντιδήμαρχο Δήμου Αιγιάλειας.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που ταλανίζουν τις σχολικές μονάδες, υπήρξε δέσμευση για την εξέτασή τους  και επιδόθηκε επιστολή διαμαρτυρίας από την Ένωση Γονέων Δ. Αιγιαλείας, η οποία επισυνάπτεται.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σύμφωνα με:

 1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 62359/ΓΔ5/25-05-2020 εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.»
 2. Την υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1739/06-05-2020), «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
 3. Την υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»
 4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 63314/ΓΔ4/26-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2026/27-5-2020) «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
 5. Το από 27-05-2020 αποσπάσματος πρακτικού της 64ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64075/Δ3/27-05-2020 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

«Η διαρρύθμιση των αιθουσών αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις σχολικές μονάδες, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόστασης μεταξύ των μαθητών (ένας μαθητής ανά θρανίο). Η απόσταση μεταξύ των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών/τριών, χωρίζεται σε υποτμήματα και εφαρμόζεται εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1739/06-05-2020)»

Σε μια χρονική στιγμή που τα κρούσματα είναι καταφανώς περισσότερα από όσα τον Μάιο, οι σχολικές μονάδες ξεκίνησαν σε πλήρη λειτουργία με 27 μαθητές ανά τμήμα, ανάγοντας την υποχρεωτική χρήση μάσκας  στη «λύση» για όλα τα προβλήματα. Με το ιδεολόγημα της  «ατομικής ευθύνης» αποποιούνται και στην εκπαίδευση την κρατική- κυβερνητική ευθύνη τους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων.

Τη στιγμή που τα περιοριστικά μέτρα σε χώρους εστίασης αυστηροποιούνται, αποτελεί εμπαιγμό να θεωρείται ασφαλές το στίβαγμα στις τάξεις  ακόμα  30  παιδιών, και οι μαθητές να θεωρούνται ασφαλής ομάδα. Οι τάξεις είναι «υπερφορτωμένες» σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης κεφαλαίων. Στα ειδικά σχολεία οι τάξεις πρέπει να είναι τριμελείς. Εν αντιθέσει, υπάρχουν τάξεις με έξι ή επτά μαθητές, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ουσία του ειδικού σχολείου, καθώς χρειάζεται την εξατομικευμένη σχέση δασκάλου – μαθητή για να λειτουργήσει. Επιπρόσθετα, υποτιμάται η φύση της μαθησιακής διδασκαλίας που απαιτεί ένταση και χρώμα φωνής καθώς και αξιοποίηση των εξωγλωσσικών στοιχείων. Πολλά σχολεία της χώρας δεν διαθέτουν τον επαρκή αριθμό αιθουσών με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκάζονται να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε αίθουσες προκάτ που έχουν περιορισμένη χωρητικότητα, οι επιβεβλημένες αποστάσεις είναι μηδαμινές και οι μαθητές ασφυκτιούν. Η ασφάλεια των μαθητών όσο και η τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων πρόληψης και προστασίας τίθενται εν αμφιβόλω όταν τα παιδιά συνωστίζονται σε μικρές αίθουσες που αποτελούν υγειονομικές βόμβες. Οι στατιστικού τύπου αλχημείες περί μέσου όρου, δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, καθώς οι περισσότερες αίθουσες είναι ακατάλληλες στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3780/08-09-2020, προβλέπεται η εκπαίδευση και εξοικείωση των μαθητών έως και την  Γ’ Δημοτικού στη χρήση της μάσκας. Η εκπαίδευση αυτή ποτέ έως τώρα δεν πήρε σάρκα και οστά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στιγμές απείρου κάλλους στο χειρισμό της μάσκας από τους μαθητές, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την πιθανότητα διασποράς πιθανού κρούσματος COVID.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του άνωθι ΦΕΚ, «..επιβάλλεται
σχολαστικός καθαρισμός..» της εκπαιδευτικής δομής και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες. Η ανεπάρκεια του προσωπικού καθαριότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν καλύπτει την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Απόρροια τούτου η τόσο απαραίτητη και ενδελεχής καθαριότητα των σχολικών κτηρίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αποτροπής μετάδοσης του  ιού COVID 19 να μην υφίσταται.

Οι καταστροφικές και επικίνδυνες πολιτικές  για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών της κυβέρνησης, του ΥΠΕΣ, του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Δήμου μεταφράζονται στην καθημερινή πράξη με την τοποθέτηση ανεπαρκούς αριθμού καθαριστριών στα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια.

Απαιτούμε

 • Τη διασφάλιση της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών και των οικογενειών.
 • Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 15 μαθητές και άμεσα να διχοτομηθούν τμήματα στα σχολεία που υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες.
 • Την εύρεση/ διαμόρφωση/ χρήση των απαραίτητων και υπαρχόντων χώρων για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται.
 • Την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών.
 • Την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού στην καθαριότητα, προκειμένου να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η Δημόσια Παιδεία είναι δικαίωμα όλων των παιδιών, με σωστούς όρους και προϋποθέσεις και δεν θα δώσουμε το δικαίωμα να τη στερήσετε από κανένα παιδί.

Δηλώνουμε πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υγεία και η ζωή κανενός εκπαιδευτικού και μαθητή.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας  για την επίλυση των άνωθι προβλημάτων.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Κουτρόπουλος Α.                                                                   Δεληγάκης Α.