(Σαν σήμερα) – Βάνα Μπεντεβή: «21 Μαρτίου 1821, η Απελευθέρωση του Αιγίου»

Πολλές ιστορικές πηγές αναφέρουν, ότι το Αίγιο (όχι η περιοχή της Βοστίτσας), απελευθερώθηκε λίγες µέρες πριν αρχίσει η πολιορκία του Κάστρου της Πάτρας και πριν ο Παλαιών Πατρών Γερµανός κηρύξει την Επανάσταση στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Και η αναφορά στην απελευθέρωση του Αιγίου γίνεται «παρεµπιπτόντως», καθώς παρουσιάζεται η έναρξη του Αγώνα στην Πάτρα και ο όρκος  των αγωνιστών εκεί…

ΒΑΝΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ
Φιλόλογος – Ιστορικός
Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α.

Πότε ακριβώς έγινε αυτό; Πολλές αναφορές νεότερων ιστοριοδιφών σηµειώνουν την 20ην Μαρτίου (όπως και ο Νύσης Μεσσηνέζης). ΄Όµως, η επιτάφια πλάκα του τάφου του Ανδρέα Λόντου, η οποία εκτίθεται στο ∆ΙΛΜΑ αναφέρει την ηµεροµηνία 21 Μαρτίου1!!(ΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ). Και αυτή πλέον θεωρείται η σωστή ηµεροµηνία. Το γεγονός της ταύτησης της ηµεροµηνίας, είχε επισηµάνει, µε αναφορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,ο πρόεδρος τότε του Οµίλου Φίλων του Ανδρέα Λόντου, Ελευθέριος Παπαθεοδωρόπουλος, δάσκαλος, προκειµένου να διορθωθεί η πινακίδα δρόµου, που έφερε την 20 Μαρτίου…Τότε, µάλιστα, ο Παπαθεοδωρόπουλος είχε δηµοσιεύσει και το σχετικό έγγραφο προς το δήµο, του διευθυντή του 4ου ∆ηµοτικού σχολείου,όπου γνωστοποιούσε στο δήµο, ότι ευρέθη  η πλάκα του Λόντου, κατά τις εργασίες ανακατασκευής της σκάλας του κτιρίου του σχολείου,η οποία φέρει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δηλ. 21η Μαρτίου.   

΄Ετσι λοιπόν, γιορτάζουµε την απελευθέρωση του Αιγίου, εδώ και κάποια χρόνια την 21η Μαρτίου. Αλλά τι ακριβώς έγινε εκείνη την ηµέρα;

Σίγουρα, δεν έγινε καµµία µάχη, καµµία συµπλοκή Ελλήνων και τούρκων, δεν χύθηκε ούτε σταγόνα αίµα…(όπως στην Πάτρα, που οι αψιµαχίες και οι συµπλοκές είχαν αρχίσει από τα µέσα του Μαρτίου του 1821).Αλλά, ο Λόντος, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα του Π.Π.Γερµανού, για βοήθεια, έσπευσε να αναχωρήσει από το Αίγιο, µε 300 και πλέον παλληκάρια οπλισµένα, για την Πάτρα. Και µάλιστα υπό Σηµαία,κόκκινη µε µαύρο Σταυρό…

Εν τω µεταξύ, οι λίγοι Τούρκοι που κατοικούσαν στην πόλη του Αιγίου (περίπου 30 οικογένειες), είχαν αναχωρήσει για την Ρούµελη, και µάλιστα βοηθούµενοι από τους Αιγιώτες, που τους πέρασαν απέναντι µε τις βάρκες τους! Και έτσι, την ηµέρα της αναχώρησης του Λόντου για την Πάτρα, το Αίγιο ήταν ελεύθερο και πανηγύριζε, µαζί µε τον Λόντο και τη Σηµαία του.Και η Ιστορία κατέγραψε, ότι το Αίγιο συγκαταλέγεται µεταξύ των πόλεων που ελευθερώθηκαν πρώτες από τον τούρκικο ζυγό… 

∆εν έχουµε λοιπόν, παρά να γιορτάζουµε αυτή την ηµέρα, όπως γιορτάζουν και άλλες πόλεις ( Ανδρίτσαινα, Αρεόπολη, Καλαµάτα, Πάτρα, Καλάβρυτα), συντηρώντας έτσι την Ιστορική µας Μνήµη και την Εθνική µας Συνείδηση ζωντανή…Μας χρειάζεται…

* Το έγγραφο του ∆/ντή του Σχολείου Αντωνίου Σακελλαρίου και το άρθρο του Ελ. Παπαθεοδωροπούλου βρίσκονται στο προσωπικό µου αρχείο.

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”