Π.Ε.Σ.: Το τιμολόγιο τοπογραφικών και λοιπών εργασιών επί των δασικών χαρτών

 

Από την Παναιγιάλεια ΄Ενωση Συνεταιρισμών δίνεται στη δημοσιότητα το τιμολόγιο τοπογραφικών και λοιπών εργασιών επί των δασικών χαρτών:

 

1 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ (10 ΑΤ./ΗΜΕΡΑ) ΕΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΧΑΡΤΩΝ (50 ΑΤ./ΗΜΕΡΑ)
2 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ *
3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 30 EURO + ΦΠΑ *
4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87΄
α ΕΩΣ 5.000 m2 TIMH 150 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
β ΑΠΟ 5.000 m2 ΕΩΣ 10.000 Μ2 ΤΙΜΗ 200 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
γ ΑΠΟ 10.000 m2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΙΜΗ 250 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ *
α ΕΩΣ 5.000 m2 TIMH 270 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
β ΑΠΟ 5.000 m2 ΕΩΣ 10.000 Μ2 ΤΙΜΗ 320 EURO + ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ
γ ΑΠΟ 10.000 m2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΙΜΗ 450 EURO +

ΦΠΑ ΑΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ

* Οι εργασίες αυτές θα διενεργούνται από ανεξάρτητο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικού που συνεργάζεται με την Π.Ε.Σ.

 Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αντιρρήσεων είναι η 27η Ιουλίου 2017