Π.Ε.Σ.: Προσοχή στους ελαιοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση του δάκου

Η ΠΕΣ εφιστά την προσοχή των ελαιοπαραγωγών της Αιγιάλειας στην έγκαιρη φυτοπροστασία των ελαιόδεντρών τους.

Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae) είναι ο σοβαρότερος εντομολογικός εχθρός για την ελαιοπαραγωγή και απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή η αποτελεσματική καταπολέμησή του. Οι μέσες θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν τις προσβολές ειδικά στις περιοχές με υψηλότερη σχετική υγρασία. Οι ζημιές που προκαλεί ο δάκος είναι ποσοτικές και συνάμα ποιοτικές. Η πιθανή ποιοτική υποβάθμιση του ελαιόλαδου θα υποβιβάσει και την εμπορική του αξία, η οποία φαίνεται αυτήν τη στιγμή να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.

Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, ευνοούνται οι προσβολές από το κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina)  και την κερκόσπορα(Cercospora cladosporioides), δύο μύκητες που προκαλούν φυλλόπτωση και καρπόπτωση και επιφέρουν την εξάντληση και την καχεξία των δέντρων, υποβαθμίζοντας έτσι την δυναμικότητά τους με άσχημες επιπτώσεις στην παραγωγή του επόμενου έτους.

Ταυτόχρονα λοιπόν με την καταπολέμηση του δάκου, χρησιμοποιώντας ένα από τα διαθέσιμα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, συνίσταται  η συνδυαστική εφαρμογή ενός κατάλληλου χαλκούχου μυκητοκτόνου για τον έλεγχο του κυκλοκονίου και της κερκόσπορας.

Τέλος, σημαντική είναι η απόλυτη τήρηση των οδηγιών των γεωτεχνικών μας σχετικά με την καταλληλότητα και την συνδυαστικότητα των εγκεκριμένων για την ελαιοκαλλιέργεια σκευασμάτων όπως επίσης και του σωστού διαστήματος μέχρι την συγκομιδή.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Σ.