Π.Ε.Σ.: Προκήρυξη θέσης Γεωπόνου ΠΕ

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.) μια καινοτόμος εταιρεία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με έδρα το Αίγιο, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μία θέση εργασίας Γεωπόνου ΠΕ κατά προτίμηση κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, για χρονικό διάστημα έως 30 μήνες και με τόπο κατοικίας την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου ή με διάθεση για τη μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή.  Μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητά. Η απασχόληση δύναται να παραταθεί και μετά τη λήξη του παραπάνω ερευνητικού έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pesunion.gr.

Όσοι επιλεγούν από την πρώτη φάση θα κληθούν να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία και προσωπική συνέντευξη.