Π.Ε.Σ.: Μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος των μελών των Ομάδων Παραγωγών και Συνεταιρισμών

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ήδη ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο πρόσφατος Νόμος 4935/2022 (άρθρο 15), με την εφαρμογή του οποίου οι κατά κύριο επάγγελμα παραγωγοί που είναι μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών μας ή της Ομάδας Παραγωγών της Π.Ε.Σ., καθώς και εκείνοι που έχουν συνάψει σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, εφόσον παραδίδουν την παραγωγή των προϊόντων τους στο Συνεταιρισμό ή στην Π.Ε.Σ. θα απαλλάσσονται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών τους, που προκύπτουν από την ατομική αγροτική δραστηριότητά τους.