Π.Ε.Σ.: Έναρξη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023

Η Παναιγιάλειος Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρία , ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς  Επιδότησης , Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Κομφούζιο, Νέων Αγροτών, Επιστροφής Φ.Π.Α. , τους πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ότι από την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, μπορούν να προσέρχονται  στα γραφεία μας, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, θα γίνεται μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Επιδοτήσεων, στα τηλέφωνα  26910 22410 – 26910 25169 / Εσωτερικά 165 & 130.

Ακολούθως σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2023.

 Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας – Διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
  3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
  4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
  5. ΑΜΚΑ.
  6. Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
  7. Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων – σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενου φυτικού κεφαλαίου.
  8. Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο).
  9. Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών.
  10. Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2023).

 

 

Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2022 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς  TAXIS, το Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τον ΑΦΜ τους, και το Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που έχουν στην κυριότητά τους, και το ενοικιαστήριο τους, για την περίπτωση που δηλώνουν και μισθωμένα αγροτεμάχια.