Πυροπροστασία στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας

Προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:  ‘’Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Αιγιαλείας’’, το πρωί της περασμένης Παρασκευής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Τεχνικών Υπηρεσιών-Ανάπτυξης & Προγραμματισμού κ. Βασίλης Χριστόπουλος, η προϊσταμένη του Τμήματος Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων του Δήμου κα Χριστίνα Δαφνοπούλου, ο επιβλέπων της μελέτης κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος και ο μελετητής του Έργου κ. Δημήτρης Κουνινιώτης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο καθορισμός του πλαισίου του 2ου σκέλους της υλοποίησης της μελέτης, δηλαδή της προετοιμασίας των Τευχών Δημοπράτησης του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έργου υλοποίησης όλων των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που θα καθορίσουν οι εγκεκριμένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτες, για κάθε ένα από τα 50 περίπου σχολεία του Δήμου.

«Η Δημοτική Αρχή προχωρά γρήγορα και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, για πρώτη φορά συνολικά και ολοκληρωμένα, έτσι ώστε μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά να υλοποιηθεί και το συμπληρωματικό τελικό έργο, προϋπολογιζόμενης αξίας 125.000,00 ευρώ» δήλωσε σχετικά ο αντιδήμαρχος κ. Χριστόπουλος.