Πρώτο έργο στη ΒΑΑ Πάτρας η Δημοτική Βιβλιοθήκη – Ψηφιοποιείται ο πνευματικός της πλούτος

Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα  και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το έργο της Ψηφιοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, ενταγμένο στο ολοκληρωμένο, στρατηγικό, αναπτυξιακό σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Πάτρας.

Στα πλαίσια του έργου θα ψηφιοποιηθούν ιστορικά αρχεία,  φωτογραφικά αρχεία,  έργα τέχνης, και βιβλία τοπικού και γενικού περιεχομένου από τις συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων υλοποιεί το  Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων. Το πρώτο έργο στη ΒΑΑ Πάτρας είναι η  Ψηφιοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Έχει στόχο τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος και τη διάδοση της σπουδαίας συλλογής που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, θυμίζοντας ότι «η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου Βότση και διανύει πλέον το 110ο  έτος λειτουργίας της αποθησαυρίζοντας πάνω από 200.000 τόμους, μεταξύ αυτών πολύτιμα και σπάνια βιβλία από τον 16ο αιώνα».

Οι πολύτιμες ψηφιακές πληροφορίες θα εγγραφούν στην υποδομή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Έτσι, στο αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων.

Το έργο της «ψηφιοποίησης»

Συνολικά το προς ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση υλικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών περιλμαβάνει:

  1. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 59 χειρόγραφοι τόμοι με 25.000 σελίδες
  2. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση 400 τουλάχιστον πινάκων ζωγραφικής, (Ζωγραφικά έργα Επ. Θωμόπουλου, Σχέδια Θεάτρου Απόλλωνα, κλπ)
  3. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου -Φωτογραφικό Αρχείο Μανιάκ που αποτελείται από 51 φωτογραφίες και 1.500 τυπωμένες φωτογραφίες του Αρχείου Δωρή)
  4. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Ιστορικού Αρχείου 25.000 σελίδων
  5. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Βιβλίων από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης
  6. Εισαγωγή σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παλιάς Συλλογής (Έντυπες Κάρτες, Δελτία, Καταλόγους), με 50.000 εγγραφές.

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα συνοδεύονται από κατάλληλη τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), σε σημαντικό βάθος, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του υλικού.  Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα και οδηγίες.