Πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για επαναφορά της άρδευσης στο Δήμο της Αιγιάλειας και επανακαθορισμού των τελών

Πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης («ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ», «Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»),μετά από διάλογο με εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για επαναφορά της άρδευσης στον Δήμο της Αιγιάλειας και επανακαθορισμού των τελών

Τα υπέρογκα τέλη στην άρδευση και η μεταφορά της άρδευσης στη ΔΕΥΑ έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο της Αιγιάλειας. Το τέλος άρδευσης είναι μέρος των εξόδων που επιβαρύνει την καλλιέργειά του. Το νερό από λαγκάδια ή γεωτρήσεις, τα έργα άρδευσης από περιφερειακά  χρήματα ή από δημοτικά  ή από την τσέπη των ίδιων των αρδευομένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι των κτημάτων που αρδεύονται όλα αυτά τα χρόνια και γι΄αυτό βλέπουμε τον χαρακτηρισμό στους τίτλους ιδιοκτησιών ποτιστικά – ξερικά. Το τιμολόγιο πρέπει να είναι ελκυστικό έτσι ώστε να αρδευτούν περισσότερα στρέμματα στην Αιγιάλεια με στόχο να αυξηθεί το εισόδημα για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους: κρατική φορολόγηση και πληρωμή δημοτικών τελών. Ο Δήμος πρέπει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο και να μην διαταράξει και προβληματίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας που δοκιμάζεται και φυσικά χωρίς να μετατοπίσει τα έξοδα της άρδευσης σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει λοιπόν  να αντιμετωπίσει την άρδευση διαχειριστικά και όχι εισπρακτικά. Γι΄αυτό προτείνουμε:

  1. Επαναφορά της άρδευσης στον Δήμο Αιγιάλειας και επανακαθορισμός των τελών.
  2. Διατήρηση των αρδευτικών κανονισμών των κοινοτήτων με σκοπό να μην διαταραχθεί ο κύκλος άρδευσης.
  3. Να διατηρηθεί το παλιό τιμολόγιο που ίσχυε ανά κοινότητα έως το 2019 σε όλο τον Δήμο Αιγιάλειας.
  4. Οι πρόεδροι όλων των κοινοτήτων να έχουν αρμοδιότητα στην άρδευση. Σε συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους αρδευόμενους να προβαίνουν σε αποκατάσταση προβλημάτων δικτύων υδρομαστεύσεων και να δίνουν άμεσα λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ανακαθορισμός των εξόδων στην άρδευσηπ.χ μείωση θέσεων υδρονομέων.
  5. Το τιμολόγιο να καθοριστεί σύμφωνα με τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων ανά κοινότητα  γιατί έχουμε κοινότητες που αρδεύουν από γεωτρήσεις και άλλες από λαγκάδια. Άλλες έχουν καθαρισμό αυλακιών και άλλες αρδεύονται με αγωγούς. Άλλες χρησιμοποιούν υδρονομείς και άλλες αρδεύουν με κύκλο ωρών μεταξύ των αρδευομένων. Υπάρχουν κοινότητες που αρδεύουν χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τον δήμο με αυτοδιαχείριση των αρδευομένων και θεωρούμε ότι το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου πρέπει να μην διαταράξει τον τρόπο άρδευσής τους.
  6. Όταν ολοκληρωθεί η στρεμματική καταγραφή και εμφανιστούν τα έσοδα και τα έξοδα ανά κοινότητα θα μπορεί να καθοριστεί το οριστικό τέλος που θα που θα προκύπτει απο τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων  και αφού ο Δήμος θα είναι διαχειριστής  θα επιστρέφει το περίσσευμα στην τοπική κοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο.
  7. Ακύρωση της αύξησης του οικιακού τιμολογίου ύδρευσης και της ενσωμάτωσης του ειδικού τέλους 80%