Πρόταση τεσσάρων (4) Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων για το έργο της πλατείας Αγίας Λαύρας

Το έργο της πλατείας Αγίας Λαύρας. Πώς θα αποφύγουμε τις περιπέτειες

Η πλατεία Αγίας Λαύρας είναι μνημείο αποτυχίας για το δήμο Αιγιάλειας. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και οι πολίτες τις έχουν καταλογίσει εκεί που πρέπει. Σήμερα που επιτέλους υπάρχει ελπίδα το έργο να ξεκολλήσει και να ολοκληρωθεί, οφείλουμε να προσέξουμε πολύ για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα. Γι’αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι:

 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 2377/2022 έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων 4623/19 και 4625/19 (νόμοι Θεοδωρικάκου) όσον αφορά τη σύνθεση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις οικονομικές επιτροπές από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων και των περιφερειών. Ως εκ τούτου από 2 Δεκεμβρίου 2022 που εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ όλες οι αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών μπορούν να καταστούν άκυρες.

 

Σχετικά, το περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα με τη σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη αποφάσισε να παγώσει την παραπομπή θεμάτων στην οικονομική επιτροπή, προ του κινδύνου οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής να καταστούν άκυρες. 

Με απρόβλεπτες οικονομικές και λοιπές συνέπειες για την περιφέρεια. Και βέβαια αυτό μέχρι να υπάρξει σχετική νομοθετική τακτοποίηση του θέματος.

 

Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν και το Δήμαρχο Αιγιαλείας να ανακρούσει πρύμναν και να προσαρμοστεί σε μία πραγματικότητα την οποία έως σήμερα προκλητικά παρέβλεπε. 

 

Έτσι φέρνει το ζήτημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την αποπεράτωση της πλατείας Αγίας Λαύρας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

Κατόπιν τούτου επισημαίνουμε τα εξής: 

 

1. Δεν υφίστανται οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για όλα τα σχετικά ζητήματα εξαρχής. Ώστε η διαδικασία να είναι απόλυτα νόμιμη και να μην υπάρξει ουδεμία περίπτωση ενστάσεων και καθυστερήσεων στη συνέχεια.

 

2. Αν δεν γίνει αυτό, ελλοχεύει ο κίνδυνος, μετά από προσφυγή, οποιουδήποτε, όχι κατ’ ανάγκη, Δημοτικού Συμβούλου, να ακυρωθεί η απόφαση περί πρόσκλησης υποψηφίων ανάδοχων και επομένως όλη η σχετική διαδικασία από εκεί και μετά να ακυρωθεί με τεράστιες καθυστερήσεις και προβλήματα.

 

3. Ο ασφαλής, σύντομος και απόλυτα διαφανής δρόμος που θα προστατεύει τα Δημοτικά συμφέροντα και θα ξεκαθαρίζει το τοπίο από οποιαδήποτε υποψία πρέπει να έχει τα ακόλουθα βήματα:
i. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την πρόσκληση των τριών εταιρειών που έχει καλέσει ο Δήμαρχος και οποιονδήποτε άλλων θέλει και οπωσδήποτε των δύο (2) εταιρειών από το Αίγιο που έχουν τα νόμιμα προσόντα.
ii. Διαπραγματεύεται η αρμόδια επιτροπή ώστε η έκπτωση που θα δοθεί να είναι απόλυτα λογική και σύμφωνα με τα δεδομένα του έργου. π.χ. ούτε 55% που είχε η αρχική εργολαβία, διότι έχουν υπάρξει ανατιμήσεις, ούτε βέβαια το αστείο και προκλητικό 7%. Οι αρμόδιοι γνωρίζουν σχετικά, και επειδή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης το επιτρέπει, ο Δήμαρχος από αυτό θα κριθεί αν υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου και τους κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας.
iii. Το σχετικό πρακτικό της επιτροπής έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο και εγκρίνεται.

 

4. Η διαδικασία αυτή είναι σύντομη δεν θα ξεπεράσει τις 10 μέρες, είναι απόλυτα ασφαλής και δεν θα αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο στο μέλλον. 

 

5. Επιτέλους ο Δήμαρχος πρέπει να καταλάβει ότι πλέον δεν μπορεί κρυπτόμενος πίσω από τις πλαστές πλειοψηφίες της οικονομικής επιτροπής να ενεργεί έχοντας απέναντί του τη μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας, που παρακολουθεί εμβρόντητη τις απαράδεκτες ενέργειες και μεθοδεύσεις του. Ο Δήμος χρειάζεται συγκλίσεις, συναινέσεις και διαφάνεια που σήμερα με ευθύνη του Δημάρχου δεν υπάρχουν.

 

 

Αλλά ελπίζουμε ότι μπορεί και ότι θα υπάρξει σύντομα άλλος δρόμος με σχέδιο, διαφάνεια, διεκδικήσεις και αποτελέσματα. Ως τότε οφείλουμε να τιμήσουμε όλοι την επιλογή των πολιτών.

 

Αίγιο 15/1/2023 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Γκίκας Γεώργιος

Καλαμίδας Δημήτριος

Μαρινόπουλος Παναγιώτης

Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος