Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος 2021, για την επιχορήγηση προγραμμάτων προώθησης ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς

Στις χώρες μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε.)

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε.) https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/grants/ έχουν αναρτηθεί οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος 2021 για την επιχορήγηση προγραμμάτων προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς στις χώρες μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε.).

Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Ο στόχος των επιχορηγήσεων είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία μιας κουλτούρας αγοράς στα μέλη χώρες που επιθυμούν να δώσουν έμφαση στην ποιότητα των τοπικών προϊόντων και να ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. Οι προτεινόμενες δράσεις και οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν ξεκάθαρη προωθητική αξία, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται από την Διεθνή Συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές του 2015.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2021.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν τις πληροφορίες στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ 2613 613722.