Πρόσκληση στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους μέλη της, στην 1ηΕτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2020, την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ΩΡΑ 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ε.Κ.Αιγίου, Αριστείδου 4 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2019.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2019.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους 2020.
  5. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
  6. Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων