Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αιγιαλείας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αιγιαλείας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αιγιαλείας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αιγιαλείας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-e επιχειρείν 25
3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 25
4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10
5 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(Ι) 50
7 ΥΠΟΛΟΓΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ(ΙΙ) 50
8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :26910 26136

Ταχ. Διεύθυνση: Αράτου 67 & Ρ. Φεραίου

Email: pronoia@aigialeia.gov.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.