Πρόσκληση εγκαινίων του εκλογικού κέντρου της Βασιλικής Ψυχράμη