Πρόνοια Αιγιάλειας: Λειτουργεί γραφείο Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο των παροχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί το γραφείο Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Υποστήριξης όπου Ψυχολόγος παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Βραχεία συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο άμεσο πρόβλημα
  • Συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία σε άτομα που επιθυμούν επίλυση προβλημάτων & βελτίωση του εαυτού τους σε μακροπρόθεσμη βάση
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη & συμβουλευτική (ακόμα και παραπομπή) σε άτομα που αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις.
  • Συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον του εξυπηρετούμενου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας τους Δήμου μας για περιπτώσεις οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και χρήζουν Ψυχολογικής Υποστήριξης.
  • Συνεργασία με την ευρύτερη Τοπική Σχολική Κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) για περιπτώσεις παιδιών και οικογενειών που χρήζουν βοηθείας
  • Συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για παραπομπή και από κοινού παρακολούθηση περιστατικών (π.χ.  Κοινωνικές Υπηρεσίες άλλων Δήμων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας & Υγιεινής, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Παιδοψυχιατρικά Τμήματα, ΚΕΔΥ, Δημοτικά Ιατρεία, Φορείς για τη στήριξη παιδιών & εφήβων.
  • Η συμβουλευτική παρέχεται σε άτομα, ζευγάρια, γονείς, οικογένειες.

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο & απομονωμένο χώρο για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που παρέχει ο εξυπηρετούμενος.

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου & Αράτου 67  , τηλ. Επικοινωνίας: 26910 26136 (εσωτ.4)

 

Η Αντιδήμαρχος

Διαμάντω Βασιλακοπούλου Καρτσωνάκη