Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Στην κατεύθυνση της επιπλέον ενίσχυσης της κοινωνικής μέριμνας φοιτητών, για την υποστήριξη και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει δεσμεύσει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ποσό 51.033.496 ευρώ για το «Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

anagnostopoulou-630Με το πρόγραμμα αυτό, 2700 υποτροφίες θα χορηγηθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για 9 μήνες επί 4 χρόνια.

Αντιστοιχούν 520 ευρώ ανά φοιτητή/τρια μηνιαίως που σπουδάζει εκτός τόπου διαμονής και 400 ευρώ ανά φοιτητή/τρια μηνιαίως που σπουδάζει στον τόπο διαμονής.

Συγχρόνως δεσμεύτηκαν 21.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών/τριών». Το κονδύλι αυτό θα διατεθεί στα ΑΕΙ της χώρας και θα αξιοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που τα ίδια θα προκρίνουν.

Τέλος, στο επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται να παραχωρηθούν κενά διαμερίσματα ιδιοκτησίας του δημοσίου σε φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε εστίες με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια.