Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων με την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας, προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Τα προγράμματα  αυτά  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  ποιότητας,  την  παραγωγή  ασφαλών  προϊόντων  και  την προστασία του καταναλωτή.

Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, δημόσιες και ιδιωτικές, κερδοσκοπικές ή μη, και πιο συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος θα υποβληθούν σε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Εκδίδονται προσωρινές Βεβαιώσεις, ενώ οι επίσημες θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα χορηγούνται στους καταρτιζόμενους μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (εξετάσεις αξιολόγησης)

Για να δηλώσετε συμμετοχή και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συλλόγου (Ι .Μεσσηνέζη 5) καθημερινά 09:00-15:00 και στο τηλέφωνο 26910-25056.