Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους, πώς θα αμειφθούν

Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που ρωτούν τι ισχύει για την Πρωτομαγιά, πώς εργάζονται, πώς αμείβονται και πόσο.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Taxheaven, η 1η Μαΐου ανήκει στις έξη εξαιρέσιμες εορτές για τις οποίες ο νόμος (Ν. 3755/1957) προβλέπει την καταβολή προσαυξήσεως 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσους (υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες) απασχολούνται, καθώς και την καταβολή του ημερομισθίου μόνον στους αμειβομένους με ημερομίσθιο που δεν απασχολούνται κατά τις εορτές αυτές για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς.

Η 1η Μαΐου έχει από πέρυσι (Ν. 4468/2017 – ΔΕΝ 2017 σελ. 692) καταστή υποχρεωτική αργία. Απαγορεύεται κατ’ αυτήν η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ. που υπάγονται στα άρθρα 7 και 9 του ΒΔ 748/1966 (Βλ. στο ΔΕΝ 2015, τεύχος 1664 σελ. 241 επομ.)

Έτσι:

Σε όσους απασχοληθούν κατά την Τρίτη 1η Μαΐου οφείλονται τόσα ωρομίσθια, όσες οι ώρες απασχολήσεώς τους και προσαύξηση 75% για κάθε ώρα απασχολήσεως.

Σε όσους δεν απασχοληθούν και αμείβονται με ημερομίσθιο οφείλονται τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεως κατά το σύνηθες πρόγραμμα εργασίας της Τρίτης.

Δεν οφείλεται αναπληρωματική ανάπαυση για την απασχόληση κατά την 1η Μαΐου, ούτε κατ’ άλλη από τις 6 εξαιρέσιμες εορτές. Αναπληρωματική ανάπαυση προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία μόνον για την απασχόληση κατά την Κυριακή.