Προσπελασιμότητα, άρση επικινδυνότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Την ερχόμενη Τρίτη

 

Η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή. Για το λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την αιρετή Περιφέρεια, από το 2011, στόχος ήταν να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα συντήρησης των δρόμων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Αυτό επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σημειώνοντας πως «η Περιφέρεια έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό, στοχευμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων για την προσπελασιμότητα και την άρση της απομόνωσης, με αναδιοργάνωση και επανιεράρχηση των αναγκών του οδικού δικτύου».

Μάλιστα, όπως προσθέτει, συνεχίζεται η προσπάθεια για την εξεύρεση περισσότερων πόρων για το τεράστιο οδικό δίκτυο που διαθέτει η Περιφέρειά μας και για πολλά χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο από συντήρηση.

Το θέμα αυτό, δηλαδή της Προσπελασιμότητας – Άρσης Επικινδυνότητας – Οδικής Ασφάλειας, θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 3 το μεσημέρι στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής).

Επίσης, μεταξύ των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα προβλήματα των παραγωγών από τις ζημιές που προέκυψαν στις καλλιέργειες της κορινθιακής σταφίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.