“Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού” 230.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Αιγίου

Tην Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Αν. Αχαΐας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Ν.Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και αρμόδιο για θέματα υγείας  κ. Χαράλαμπο Μπονάνο, τον Πρόεδρο του Περιφ. Συμβουλίου κ. Τάκη Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Γιάννη Μάκκα. Ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος κ. Αθανάσιος Γεωργάκης, τους ενημέρωσε για τη γενική λειτουργία του Νοσοκομείου, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον εξοπλισμό, την κτιριακή υποδομή και τα υπό εξέλιξη έργα. Πρόσφατα, εγκρίθηκε και εντάχθηκε σε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» Π/Υ €230.000,00.

Συγκεκριμένα: α)Σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών που αποτελείται από κεντρικό σταθμό και συνδέεται με τέσσερις τηλεμετρίες και τέσσερα μόνιτορ για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής, β)  Σύστημα Ψηφιακών Ανιχνευτών Ακτινολογικού (δύο ενσύρματων  και ενός ασύρματου) που συνδέεται  με σταθμό εργασίας για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος και γ) Angio OCT με κάμερα βυθού και Φλουροαγγειογραφία για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος.

Ο κ. Γεωργάκης διαβεβαίωσε τον Περιφερειάρχη ότι η οικονομική υπηρεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ξεκινά άμεσα τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών.

Επίσης συμφωνήθηκε το επόμενο χρονικό διάστημα το Γ. Ν. Αν. Αχαΐας να καταθέσει στη Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας συγκεκριμένες αναλυτικές και κοστολογημένες προτάσεις για προμήθεια Βιοϊατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Νοσοκομειακής Δομής, προκειμένου να τύχει  νέας χρηματοδότησης από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του Νοσοκομείου.