Προθεσμία έως τις 3 Δεκεμβρίου 2018 στους εμπόρους για άρση του geoblocking

Πραγματικότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες θα είναι, από τις 3 Δεκεμβρίου 2018, ο νέος Κανονισμός για την άρση του παράνομου γεωγραφικού αποκλεισμού (geoblocking), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή (22 Μαρτίου 2018). Από τις αρχές Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν τις καλύτερες προσφορές online, όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ε.Ε., χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας και κατοικίας.

Εννέα μήνες διορία για προσαρμογή στον Κανονισμό για τον παράνομο γεωγραφικό αποκλεισμό έχουν οι εταιρείες. Η περίοδος των εννέα μηνών (σ.σ. έως το Δεκέμβριο) παρέχεται στους εμπόρους, προκειμένου να έχουν επαρκή χρόνο, για να προσαρμόσουν και να εισαγάγουν τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, έως τότε, καλούνται τα κράτη – μέλη να ορίσουν υπεύθυνους φορείς για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Ο τερματισμός του αδικαιολόγητου αποκλεισμού αναμένεται να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επωφεληθούν από την ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά.

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι μια πρακτική διακριτικής μεταχείρισης, που αφαιρεί από πελάτες του Διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος – μέλος. Ο νέος Κανονισμός άρει τα εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την αποφυγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης των πελατών. Επίσης, με την εφαρμογή του, θα απαγορεύεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής. Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς, να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους, που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Εφαρμογή
Με την εφαρμογή του, οι έμποροι δεν θα μπορούν, πλέον, να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, όταν ο έμπορος:

– Πωλεί αγαθά που παραδίδονται σε κράτος – μέλος, στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη,

– Προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή firewalls,

– Παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα, όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων ή εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους – μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση.