Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 άτομα μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 2016.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 32 ώρες (εκτός ωρών εργασίας).

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 160€, χωρίς κρατήσεις, και καταβάλλεται στον προσωπικό λογαριασμό του καταρτιζόμενου – εκπαιδευόμενου απευθείας από τον ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα:

Εργατικό Κέντρο Αιγίου: τηλ. 26910 22519 & 26910 25100.