ΠΟΜΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας: «Καθολική Προσβασιμότητα των Ατόμων και των Παιδιών με αναπηρία σε παιδικές χαρές και πλατείες»

 Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων με επιστολή της προς τους Δημάρχους Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, τους Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και των Νοτίων Ιονίων Νήσων, τον ΟΛ.ΠΑ. και τα Λιμενικά Ταμεία αναδεικνύει το θέμα της διαμόρφωσης των παιδικών χαρών και των πλατειών σύμφωνα με τους κανόνες της καθολικής προσβασιμότητας προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα τα άτομα με αναπηρία σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και άθλησης όπως όλοι οι πολίτες.

Αρκετοί Δήμοι προβαίνουν σε αναπλάσεις των παιδότοπων που βρίσκονται σε πλατείες και είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες προκειμένου να εγκατασταθούν ειδικά διαμορφωμένα όργανα που επιτρέπουν την χρήση τους από παιδιά με αναπηρία (κούνια για παιδικό αμαξίδιο, πολυσύνθετο και μύλος προσβάσιμος για ΑμεΑ κ.α.). Επίσης, οι πλατείες στις οποίες πρόκειται να διαμορφωθούν παιδότοποι είναι αναγκαίο να πληρούν όλους τους κανόνες προσβασιμότητας (θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, προσβάσιμοι πεζόδρομοι, κατασκευή ραμπών διέλευσης κ.α) ενώ απαραίτητη είναι και η τοποθέτηση προσβάσιμης χημικής τουαλέτας.

Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων συμμετέχουν σε προγράμματα και έχουν παρουσιάσει σχέδια για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΒΑ). Είναι σημαντικό στα συγκεκριμένα σχέδια που αφορούν αναπλάσεις αλλά και κατασκευές παιδικών χαρών να υπάρχει μέριμνα για καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ως θεμελιώδες δικαίωμα της ίσης συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου, κ. Ανδρέα Λίβανου: 6945595331