Πολιτική εκδήλωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Αιγιάλειας» στο Αίγιο