“Ποιοτική Αιγιάλεια”: Πρόταση για μειωμένο τιμολόγιο στην άρδευση

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ

 Μειωμένο τιμολόγιο για την άρδευση κατέθεσε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» Βασιλική Ψυχράμη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, της 23ης Μαρτίου 2020. Πιστή στη δέσμευση της παράταξης ότι θα εξετάσει εκ νέου τα αιτήματα των παραγωγών κατά περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη: α)Τις δίκαιες απόψεις των αγροτών, ανά περιφέρεια που επισκέφθηκε και β) τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία από τις επιπτώσεις της πανδημίας, πρότεινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σημαντικά μειωμένο τιμολόγιο στην άρδευση.

«Αν την πρόταση αυτή, την ψήφιζαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αιγιαλέας παραγωγός θα απολάμβανε ένα δίκαιο και σημαντικά μειωμένο τιμολόγιο στην άρδευση», δήλωσε η κ. Ψυχράμη.

 Αναλυτικά η εισήγηση της επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Δήμαρχε,

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

 Όπως όλοι γνωρίζουμε, με την απόφασή μας τον Οκτώβριο του 2019, προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που χρονίζει και αυτό δεν είναι άλλο από την μετατόπιση του κόστους άρδευσης από εκείνους που οφείλουν να το πληρώνουν σε εκείνους που δεν το οφείλουν.

1. Έπρεπε λοιπόν: α) Να μηδενίσουμε τη ζημία που προέκυπτε κάθε χρόνο στον Δήμο. β). Να δώσουμε λύση για την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά (γεωτρήσεις, λάστιχα, υδραύλακες). γ) Να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό της οικονομικής επιβάρυνσης στους δημότες που δεν αρδεύουν (άνεργοι, χαμηλόμισθοι, συνταξιούχοι κ.λπ.). Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δίκαιο να γίνεται χρήση ενός αγαθού από κάποιον και το κόστος να το πληρώνει άλλος. 2. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν επίσης τον Νόμο 4681/2017 που προτείνει μέχρι το τέλος του 2023 την κατασκευή κλειστών δικτύων άρδευσης, όπου είναι εφικτό, με στόχο την ορθολογική χρήση των υδάτων και τον περιορισμό της απώλειας αυτών.

Συνεπώς, ψηφίσαμε την μεταφορά της αρμοδιότητας της άρδευσης στη ΔΕΥΑΑ, που δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη παραπάνω κόστος για τους χρήστες, αλλά η σκοπιμότητα της μεταφοράς αυτής είναι η αμεσότητα στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, λόγω της ευελιξίας της και όσον αφορά τα υλικά μέσα αλλά και όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Δήμος μας, αγαπητοί συνάδελφοι, αποστελεχώνεται καθημερινά και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για να αντιμετωπίσει με συνέπεια και ταχύτητα τα καθημερινά προβλήματα. Η δική μας ψήφος είχε να κάνει με αυτό ακριβώς. Διαπιστώνουμε όμως σήμερα: α) Ότι δυστυχώς δεν είχαμε τα επαρκή στοιχεία για να αξιολογήσουμε πλήρως την κατάσταση και δεν εννοώ μόνο οικονομικά στοιχεία (οι αριθμοί αποτυπώνονται εύκολα και δείχνουν την πραγματική ζημία) αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Συνεπώς, επιβάλλεται να κάνουμε επανεκτίμηση της κατάστασης. Μετά και τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας, των αγροτών, είναι πράξη πολιτικής παρρησίας και υπευθυνότητας.

Η παράταξή μας, η «Ποιοτική Αιγιάλεια», έτσι αντιμετωπίζει το θέμα και γι’ αυτό:

Α) Συμφωνούμε να επαναπροσδιορίσουμε τα τέλη άρδευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες. Δεν είναι σωστό, π.χ. να επιβαρύνουμε τον αγρότη που ποτίζει με φυσική ροή, το ίδιο με αυτόν που ποτίζει με γεώτρηση. Πρέπει να στηρίξουμε το εισόδημά του που είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Είμαστε υποχρεωμένοι, ως αιρετοί που μας τίμησαν οι συμπολίτες μας με την ψήφο τους, να λαμβάνουμε δίκαιες αποφάσεις. Αυτό είναι το χρέος μας και γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Β) Έχουμε προτείνει στη ΔΕΥΑΑ να προχωρήσει σε μελέτες έργων πνοής (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λ.χ.).

Γ) Το διυλιστήριο του Σελινούντα προχωρά και έτσι θα πετύχουμε μεγαλύτερη μείωση του κόστους και κατασκευή ανταποδοτικών έργων στους αγρότες.

Δ) Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε κι άλλο ένα δεδομένο, που δεν είχαμε στις 30 Οκτωβρίου που ψηφίσαμε τον καθορισμό των τελών. Κι αυτό είναι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ΔΕΥΑΑ. Ενώ είχε υπολογιστεί έξοδο 650.000 ευρώ ο μειοδότης ανάδοχος θα αναλάβει την υπηρεσία της διαχείρισης της άρδευσης του δήμου με 350.000 ευρώ. Αυτό αυτομάτως μας δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε εν μέρει, την απόφαση 495/2019 του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινωνία μας, μας έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συνεργαστούμε και να λύνουμε προβλήματα, όχι να τα συντηρούμε. Κι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συνεργασίες. Αυτό απαιτεί η κοινωνία. Ως παράταξη, αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε να υπερισχύσει η λογική της συλλογικής αντιμετώπισης των ζητημάτων. Συνεργαζόμαστε και παρεμβαίνουμε για την διόρθωση των κακώς κειμένων πραγμάτων. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι οι προσωπικές επιλογές και οι εγωισμοί οδήγησαν σε τέλμα.

Ε) Επιπρόσθετα πρέπει σήμερα να λάβουμε υπ’ όψιν μας και τα νέα τραγικά δεδομένα για την τοπική αλλά και την παγκόσμια οικονομία και εν γένει για την ανθρωπότητα, εξαιτίας της πανδημίας που ενέσκηψε πρόσφατα. Άλλωστε τα μέτρα που λαμβάνει καθημερινά η πολιτεία είναι μέτρα οικονομικής στήριξης . Πρέπει και το Δημοτικό μας Συμβούλιο άμεσα να λάβει μέτρα ελάφρυνσης για όλους τους δημότες.

Στ) Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν,

1.)Τον κανονισμό του Δ.Σ., 2)Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 20 & του άρθρου 25 του Ν.1069/1980 (Φ.Ε.Κ.191/τ.Α/23.08. 1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως το άρθρο 25 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.03.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας -Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», της υπ’ αριθ.135275/2017 Κ.Υ.Α. Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ.1751/τ.Β/22.05.2017) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 4 διατάξεις».

Σας προτείνουμε κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσετε θετικά την πρότασή μας για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 495/30-10-19 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία κατ’ επέκταση θα σημαίνει και εντολή προς τη ΔΕΥΑΑ για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2019 αποφάσεως στο σκέλος που αφορά την άρδευση και στα εξής σημεία: 1) Στη σελίδα 11: Τιμή χρέωσης 20 ευρώ/ στρέμμα για τις αρδευόμενες εκτάσεις από γεώτρηση, 12 ευρώ/στρέμμα για τις αρδευόμενες εκτάσεις με φυσική ροή. Οι παραπάνω τιμές αφορούν χρεώσεις αγροκτημάτων, τα οποία αρδεύονται από ανοιχτού τύπου δίκτυα (αύλακες κ.λπ.).

2) Στη σελίδα 11 της ίδιας απόφασης, για τα αγροκτήματα που αρδεύονται από κλειστού τύπου δίκτυα (με υδρόμετρα κ.λπ.), Οι τιμές χρέωσης ανά κυβικό να είναι οι εξής:

 

Κλίμακα                                   Τιμή

 

0-100m3                              0,10 ευρώ

101m3-500m3                     0,24 ευρώ

501m3-1.000m3                0,27 ευρώ

1001m3 και άνω                0,30 ευρώ.

 

3)Για τα αγροτεμάχια που είναι μικρότερα του ενός στρέμματος να εφαρμοστεί η αναλογικότητα της χρέωσης σε τρεις κλίμακες. Η πρώτη μέχρι 300 μέτρα, η δεύτερη μέχρι 600 μέτρα, η τρίτη μέχρι 1.000 μέτρα κ.ο.κ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο απολογισμός του τρέχοντος έτους στο θέμα της άρδευσης θα μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και αποφάσεις για το έτος 2021. Με το σκεπτικό αυτό σας καλούμε να υπερψηφίσετε την ως άνω εισήγησή μας, την οποία η παράταξή μας ψηφίζει και η οποία θα τροποποιήσει την προηγούμενη 490/19 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου επί το δικαιότερον για τις αγροτικές οικογένειες του δήμου μας.