Ποια τα οφέλη της μυκοθεραπείας στον οργανισμό μας

Στις δυτικές χώρες, όταν οι άνθρωποι ακούνε την λέξη “μανιτάρια” συνήθως σκέφτονται την μαγειρική. Στις ανατολικές χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ιαπωνία, οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας έχουν χρησιμοποιήσει τα μανιτάρια, ιδίως τα φαρμακευτικά μανιτάρια, ώστε να προάγουν την υγεία, την μακροζωία, και την καθημερινή ευεξία.

Η Μυκοθεραπεία (Mycotherapy) αξιοποιεί τα συνδυαστικά οφέλη που έχουν τα φαρμακευτικά μανιτάρια με σκοπό την θωράκιση της υγείας, είτε ως πρόληψη είτε ως συμπληρωματική προσέγγιση σε κάποια διαταραχή υγείας.

Η έννοια της μυκοθεραπείας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ανατολικές χώρες, ιδίως στην Κίνα και στην Ιαπωνία, πριν 2.000 χιλιάδες χρόνια. Η “εναλλακτική” ιατρική συνήθως θεωρείται από τους δυτικούς ανθρώπους και επιστήμονες ότι βασίζεται περισσότερο σε λαϊκές παραδόσεις και μύθους παρά σε αντικειμενικά και αληθινά δεδομένα.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες νέα, επιστημονικά ευρήματα τεκμηριώνουν πολλές από αυτές τις παραδοσιακές πεποιθήσεις, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές ανά τον κόσμο να έχουν πειστεί για τις ιδιότητες και τα οφέλη που έχουν τα φαρμακευτικά μανιτάρια και, ως εκ τούτου, εντείνουν την έρευνά τους πάνω σε αυτά.

Η αποτελεσματικότητα που έχει η Μυκοθεραπεία εμφανίζεται σε πολυάριθμες γραπτές αναφορές αλλά και σε ανεκδοτολογικές αναφορές. Ως εκ τούτου, ήταν λογικό η Μυκοθεραπεία, ως συνολική προσέγγιση, να προσελκύσει και την προσοχή της Δύσης. Ένας από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό είναι η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαφόρων διαταραχών.

Βέβαια, αυτό συνέβη μόλις πρόσφατα, παρόλο που τα “επί μέρους τμήματα” της Μυκοθεραπείας, δηλαδή τα διάφορα φαρμακευτικά μανιτάρια (όπως είναι το γανόδερμα, το κόρντισεπς, το ερίκιο κ.ά.), έχουν από καιρό αναγνωριστεί για τις τεκμηριωμένες ιαματικές τους ιδιότητες. Μέχρι στιγμής, εκατοντάδες ενώσεις με βιοενεργή δράση έχουν ανακαλυφθεί στα φαρμακευτικά μανιτάρια, ενώ από πολλούς θεωρείται ότι αυτό δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Η Μυκοθεραπεία (Mycotherapy) χρησιμοποιεί τα μανιτάρια, ιδίως τα φαρμακευτικά μανιτάρια, για:

– πρόληψη

– ευεξία

– προσφορά αξιοσημείωτης βοήθειας απέναντι σε μία πληθώρα διαταραχών, ενώ

– για χρησιμοποίηση μόνη της ή σε συνδυασμό, π.χ. συμπληρωματικά με την χημειοθεραπεία.

Τα φαρμακευτικά μανιτάρια και η μυκοθεραπεία δεν προορίζονται για διάγνωση, αντιμετώπιση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Πάντα να ακολουθείτε τις υποδείξεις του Ιατρού σας ή/και του διατροφολόγου σας.