Πλεονασματικό κατά 652.075 € το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας – Αναπτυξιακό εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδιασμού της ΠΔΕ

Τη θετική του πορεία συνεχίζει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης του ανέρχεται σε 652.075 €, αποδεικνύοντας πως πέτυχε να είναι βιώσιμο και πλεονασματικό, σε εποχές οικονομικής κρίσης. Τα έσοδα του, το 2017, ανήλθαν σε 1.384.726,10 €, για τα οποία καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος ύψους 244.688,50 €.

Ο απολογισμός του Ταμείου εγκρίθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στη διάρκεια συνεδρίασης του ΔΣ, όπου, εκτός των άλλων, αναλύθηκαν τα οικονομικά του στοιχεία.

«Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνιστά έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό μοχλό, ένα πολύτιμο εργαλείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που χαράσσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεχίζει τη θετική οικονομική του πορεία» παρατήρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος του ΠΤΑ Απόστολος Κατσιφάρας στη διάρκεια της συνεδρίασης και εξέφρασε την ικανοποίησή του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους και ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στο έργο.

Στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ εγκρίθηκε η υλοποίηση διαγωνισμού μελετών με απονομή βραβείων, στο πλαίσιο της στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας. Πρόκειται για διαγωνισμό αντίστοιχο με αυτόν που έχει προκηρυχτεί για την αξιοποίησης της παραλίμνιας περιοχής Πείρου – Παραπείρου.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού είχε λάβει πρόσφατα απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει αποφασίσει τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους-μέλη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε, έναν εκπρόσωπο-μέλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., δύο εκπροσώπους-μέλη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, έναν εκπρόσωπο-μέλος του Δήμου Αγρινίου και έναν εκπρόσωπο-μέλος του Δήμου Θέρμου.

Ο στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ιδιαίτερης σημασίας παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας με ανάδειξη του φυσικού της τοπίου ώστε να συμβάλει περαιτέρω στην ανάδειξη της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων, μέσω ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής, η οποία επιλέγεται από μητρώο αξιολογητών, που τηρείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Επιστημονική αυτή Επιτροπή έχει στόχο την ανάδειξη της βέλτιστης αναπτυξιακής πρότασης για την περιοχή. Η υιοθέτηση ή μη της βραβευθείσας πρότασης θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.