Περπάτημα και ποδήλατο για μετάβαση στη δουλειά ωφελούν την καρδιά

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι γυναίκες που περπατούσαν για να μεταβούν στη δουλειά, το 2011, είχαν 1,7% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής τον επόμενο χρόνο και άντρες που πήγαιναν με ποδήλατο είχαν την ίδια μείωση.

Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι το περπάτημα ή το ποδήλατο για να μεταβεί κάποιος στην εργασία του θα μπορούσαν να μειώσουν  τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία του 2011 εκατομμυρίων εργαζομένων στη Βρετανία και ανακάλυψαν ότι το 11,4% ήταν δραστήριοι κατά τη μετάβασή τους, με το 8,65% να περπατά και το  2,8% να προτιμά το ποδήλατο για τη μετάβαση στη δουλειά.

Σε περιοχές που οι 2 τρόποι ήταν πιο συνήθεις το 2011, η εμφάνιση καρδιακών προσβολών υποχώρησε και στα δυο φύλα τα επόμενα 2 χρόνια.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι γυναίκες που περπατούσαν για να μεταβούν στη δουλειά, το 2011, είχαν 1,7% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής τον επόμενο χρόνο και άντρες που πήγαιναν με ποδήλατο είχαν την ίδια μείωση.

Η έρευνα του University of Leeds δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του European Journal of Preventive Cardiology.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η άσκηση ως τρόπος μετάβασης στην εργασία συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα καρδιακής προβολής.

Ο Chris Gale πρόσθεσε, ότι ενώ δεν μπορούμε καταληκτικά να πούμε ότι η ενεργητική μετάβαση στην εργασία μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, η παρούσα έρευνα είναι ενδεικτική της σχέσης.

Πρόσθεσε, ότι η επίδραση της ενεργητικής μετάβασης είναι αρκετά μέτρια σε σύγκριση με τους πιο ισχυρούς καθοριστικούς παράγοντες της καρδιαγγειακής υγείας, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η τακτική άσκηση.

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα υποδεικνύει ότι η άσκηση καθ’ οδόν προς τη δουλειά έχει τη δυνατότητα να φέρει βελτιώσεις στην υγεία και την ευεξία.

Πηγές: European Journal of Preventive Cardiology.