Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης: «Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας να αναζητήσει λύση για τα σκουπίδια εκτός Τέμενης»

default

Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Καλογερόπουλος έδωσε συνέντευξη στα ΜΜΕ την Παρασκευή 23/10/2020 και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της Αιγιάλειας και την αντιμετώπιση τους από τον Δήμο. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των σκουπιδιών που ταλανίζει τις τελευταίες δεκαετίες την Αιγιάλεια.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος ανέφερε ότι θα προχωρήσουν σε εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων στην Τέμενη και συγκεκριμένα στον χώρο της παράνομης χωματερής που την έχουν βαφτίσει ΣΜΑ. Καλό θα είναι όσοι αναφέρουν την χωματερή ως ΣΜΑ να ανατρέξουν στις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία για την λειτουργία ενός ΣΜΑ.

Οσον αφορά την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας των οργανικών απορριμάτων ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης εκφράζει την πλήρη αντίθεση του σε μία τέτοια παράνομη ενέργεια.

Και λέμε παράνομη ενέργεια για τους εξής νόμιμους λόγους :

1. Στο οικόπεδο της χωματερής έχουν χωθεί εντελώς παράνομα χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών κατά την διάρκεια της δημαρχίας Περπή (2003-2006) και κατά την διάρκεια δημαρχίας Παναγόπουλου (2015-2019), που τον Ιούνιο του 2015 με αντιδήμαρχο τον Δ. Φιλιππάτο και Γ.Γ. του δήμου τον σημερινό δήμαρχο κ. Καλογεροπουλο, έχωσαν 10.000 δέματα σκουπιδιών που είχαν τοποθετηθεί επί δημαρχίας Καραφωτιά (2007-2010) με αντιδήμαρχο τον Λυριτζή και είχαν διαλυθεί. Τα χωμένα σκουπίδια στην χωματερή υπάρχουν και σήμερα ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και την θάλασσα αφού η χωματερή είναι στην όχθη του ποταμού Σελινούντα.

2. Η χωματερή είναι σε Ζώνη Υψηλής Παραγωγικότητας και ο Δήμος έκανε παράνομα αλλαγή χρήσης γης μόνο για το συγκεκριμένο οικόπεδο.

3. Υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που απαγορεύει την τοποθέτηση και το χώσιμο σκουπιδιών στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Την απόφαση υπογράφουν σαν σύμβουλοι της σύνθεσης η νυν Πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Α. Σακελαροπούλου και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Π.Πικραμένος (πρώην Πρωθυπουργός).

4. Ελειξε την 19-10-20 η Κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης του Δήμου Αιγιάλειας.

5. Υπάρχει το από 29-1-2020 Σχέδιο συμμόρφωσης για την επίλυση του προβλήματος της χύδην εναπόθεσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και της λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που βρίσκεται στη θέση «Νησί Τέμενης» του Δ. Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας, κατ’εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρ. 20 του Ν. 4014/2011, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τον Δήμο Αιγιάλειας και που αναφέρει ρητά:

i) Άμεση μεταφορά όλων των χύδην εναποτεθειμένων αστικών στερεών απορριμμάτων από το χώρο του Σ.Μ.Α. στους χώρους που έχουν εγκριθεί βάσει Αποφάσεων, για την αποσυμφόρηση του χώρου, ή/και όπου αλλού προβλεφθεί με την έκδοση σχετικής πράξης.

ii) Πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα υπολειμματικά υγρά λύματα (όπως στραγγίσματα κλπ) και διάσπαρτα στερεά απόβλητα (όπως σακούλες κλπ).

iii) Λειτουργία της πρέσσας που βρίσκεται στον Σ.Μ.Α., έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος των Α.Σ.Α. Η λειτουργία της θα συνοδεύεται και από κατάλληλη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων.

iv) Τσιμεντόστρωση ή/και ασφαλτόστρωση όλου του υπαίθριου χώρου του Σ.Μ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 114218/17-11-1997 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

v) Επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Σ.Μ.Α. (αριθμ. 126466/2066/18- 05-2018 δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β’/14-02-19).

Κατά την συνέντευξη ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι παράγονται 17.000 τόνοι σκουπιδιών ετησίως στην Αιγιάλεια. Εξ αυτών το 50% θα μεταφέρεται προς ΧΥΤΑ άλλων περιοχών και . το υπόλοιπο θα επέξεργάζεται αφήνοντας ένα υπόλοιπο της τάξης 4.000-5.000 τόνων ετησίως. Για το υπόλοιπο αυτό δεν ανέφερε τίποτα.

Επίσης ανέφερε ότι οι τρεις όμορες κοινότητες συμφωνούν με την εγκατάσταση αυτή. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα 26/10/2020 από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Τέμενης σχετικά με το θέμα αυτό. Εξάλλου η Κοινότητα Τέμενης υπέβαλε ένσταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος κατά της από 31-12-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλοπονήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου που αναφερόταν σε εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων. Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην “ΠΡΩΤΗ” την 20/10/2020, ο Πρόεδρος της Τέμενης ανέφερε ότι μεταφέρονται τα σκουπίδια κανονικά και ότι έχουν μείνει λίγα και θα φύγουν και αυτά σε λίγες ημέρες αλλά δεν ανέφερε τίποτα για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας σκουπιδιών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλό θα είναι ο κ. Δήμαρχος να σταματήσει τις παλινωδίες, την μία φορά ότι θα βάλει στην χωματερή κινητή μονάδα καύσης σκουπιδιών (Αύγουστος 2020) και τώρα ότι θα βάλει μονάδα επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων και να αναζητήσει λύση για τα σκουπίδια εκτός Τέμενης και υπενθυμίζουμε ότι του έχουμε δώσει περιθώριο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2020 για τον καθαρισμό της χωματερής (και των χωμένων σκουπιδιών) και κλείσιμο. Μετά από την ημερομηνία αυτή και εφόσον επιμένει στην χρήση της χωματερής της Τέμενης θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Στάθης Κολλιόπουλος