Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η λειτουργία αίθουσας Αιμοδοσίας στο κέντρο της Πάτρας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 6Ης ΥΠΕ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Ευχάριστα τα νέα για τους εθελοντές αιμοδότες και τους  χρόνιους μεταγγιζόμενους  ασθενείς των Πατρών, καθώς η λειτουργία της αίθουσα Αιμοδοσίας στο κέντρο της Πάτρας παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους.

Πιο αναλυτικά, η Διοίκηση του  Εμπορικού και Βιομηχανικού ΕπιμελητήριουΑχαΐας αποφάσισε την παράταση λειτουργίας της αίθουσας Αιμοδοσίας στονπαραχωρημένο χώρο του κτιρίου  στην οδό Μιχαλακοπούλου 58 (Ρήγα Φεραίου). Έτσι αναδεικνύεται η αναγνώριση των οφελών που προκύπτουν από μία τέτοιαανθρωπιστική δράση, σε συλλογικό επίπεδο, μακροπρόθεσμα, καθώς αποτελείσημαντική μέριμνα για τους πολίτες, που δραστηριοποιούνται και στηρίζουν τηντοπική αγορά.

Η δράση αυτή περιλαμβάνεται στα πλαίσια της συνεργασίας της  Διοίκησης  της6ης ΥΠΕ με την Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ».

Η έναρξη της δράσης έγινε στις αρχές του περασμένου Ιουνίου με τηνεγκατάσταση στο ιστορικό  κτίριο της Ρ. Φεραίου όλου του απαραίτητουιατροτεχνικού εξοπλισμού Αιμοδοσίας και του επιστημονικού προσωπικού τουΚέντρου Αίματος, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Ως στόχος τέθηκεεξ αρχής  η κατάλληλη λειτουργία ως χώρος αιμοληψιών εκτός νοσοκομείου, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια των υγειονομικών χώρων,  λόγω της πανδημίας.

Η ύπαρξη αίθουσας αιμοδοσίας σε έναν τόσο πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο συμβάλλει στην  καλύτερη προσέγγιση νέων και παλαιότερων αιμοδοτών, λόγωτης χωροταξικής εγγύτητας του κέντρου, σε σύγκριση  με την περιοχή του Ρίου, όπου βρίσκεται το Π.Γ.Ν.Π.