Παρατείνεται έως 23 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στην Αγροδιατροφή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO

Σε παράταση οδήγησε το αυξημένο ενδιαφέρον επιχειρηματιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την αναζήτηση προτάσεων  και  καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής, που διεξάγεται στη Δυτική Ελλάδα,  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO.

Η προθεσμία, που κανονικά έληγε σήμερα Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, παρατείνεται έως την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου AGROINNOECO, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να επεξεργαστούν και να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα και στις τέσσερις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο AGROINNOECO, δηλαδή σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα (Δυτική Ελλάδα). Το έργο έχει ως συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την Δυτική Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Αχαΐας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

H πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενους, όσο και σε δυνητικούς επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα. Οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την ωρίμανση των καινοτόμων ιδεών που θα επεκτείνουν τις τρέχουσες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενώ οι δυνητικοί επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

 

Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν, προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του έργου www.agroinnoeco.eu . Η φόρμα συμμετοχής είναι στα Αγγλικά.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως εξής:

  • H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
  • Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
  • Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
  • Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, των Νέων Καινοτόμων Επιχειρηματιών, Χρηματοδοτικούς Φορείς/Επενδυτές και εκπροσώπους Επιχειρηματικών Φορέων.

Οι 15 καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν ανά χώρα θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubation activities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training – coaching & mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με υφιστάμενες επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και λοιπούς μέντορες, προκειμένου να δικτυωθούν και να διευρύνουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους κουλτούρα.

Τέλος προβλέπεται η παρουσίαση και προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματιών ιδεών σε B2B συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRAS IQ 2019.

Το έργο AGROINNOECO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Balkan Med (www.interreg-balkanmed.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2613613651 και 2613613670 και στα emails: ctzomakas@ptapde.gr, spapaxristopoulos@ptapde.gr.