Παρέμβαση Καλογερόπουλου για την πρόσβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό Αιγίου

Το ζήτημα της πρόσβασης στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγίου, θέτει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και προς τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Βίνη, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ενόψει της έναρξης των δρομολογίων που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τοποθετείται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.

Στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Καλογερόπουλος σημειώνει πως τα έργα στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και ειδικότερα οι δρόμοι πρόσβασης σε αυτόν, δεν υπάρχουν και εκφράζει την απορία του για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες του τραίνου, με δεδομένο ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτός ο σταθμός θα αποτελέσει κομβικό σημείο μιας και ουσιαστικά θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Στο έγγραφο, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζονται οι εξής τεχνικές παρατηρήσεις:

«Μετά από ενδελεχή έλεγχο της αρχικής μελέτης και των κατασκευαζόμενων έργων στην περιοχή του Σ.Σ Αιγίου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Καταργείται η διαπλάτυνση της οδού νότια της Α.Δ.9 και ο κόμβος στην συμβολή με την οδό Κορίνθου (Κιντώνη)
  2. Καταργείται η Νότια οδός και η πρόσβαση που αυτή δίνει στον σταθμό από την οδό Κορίνθου καθώς και η Οδός 2 η οποία καταλήγει στο κολυμβητήριο. Η Οδός 2 έχει στο μεγαλύτερο τμήμα της διανοίγει και έχει κατασκευασθεί η υπόβαση. Για την ολοκλήρωσή της απομένουν περίπου 40 μ, μήκους διάνοιξης και ολοκλήρωσής της. Η οδός αυτή θα δώσει μια επί πλέον πρόσβαση από την οδό Κορίνθου στον Σταθμό. Οι δαπάνες που έχουν γίνει έως τώρα για την ΟΔ2 είναι πολλαπλάσιες αυτών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της και θα είναι τουλάχιστον παράλογο να μείνει ως έχει. Τα δε οφέλη για την περιοχή είναι ασυγκρίτως πολλαπλάσια προς το σύνολο του κόστους κατασκευής της. Σημειώνουμε ότι οι απαλλοτριώσεις για όλες τις προσβάσεις είχαν γίνει και ανεκλήθησαν από την υπηρεσία σας.
  3. Μετά τις προφορικές διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών παραγόντων αναμένονται οι απαλλοτριώσεις και η κατασκευή των οδών Κ0 2R βόρεια της Α.Δ.9 και ο κόμβος συμβολής με την Ν. Πλαστήρα καθώς και η ΟΔΠ 4 και η συμβολή στην Ν. Πλαστήρα. Αυτοί οι δύο δρόμοι έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την περιοχή και τον Σταθμό και είναι απαραίτητη η κατασκευή τους.
  4. Προβλέπεται η κατασκευή της Οδού 1 η οποία είναι η μόνη πρόσβαση στον Σταθμό και η οποία θα παραλάβει το 100% της κυκλοφορίας από και προς αυτόν. Η οδός αυτή πρέπει να κατασκευασθεί σε ικανό πλάτος, ικανό οδόστρωμα, με πεζοδρόμια τουλάχιστον 1.5 μ πλάτους εκατέρων, στηθαία ασφαλείας, ικανό οδοφωτισμό και τα απαραίτητα έργα απορροής ομβρίων.
  5. Τμήμα της οδού πρόσβασης 1 έχει κατασκευασθεί χωρίς καμία πρόβλεψη φωτισμού και απορροής ομβρίων ενώ δεν έχει ακόμη κατασκευασθεί κανένας κυκλοειδής κόμβος.

Είναι αναγκαίο τα έργα κυκλοφορίας στην περιοχή του Σταθμού  να γίνουν σύμφωνα με την αρχική μελέτη και την εγκριθείσα Μ.Π.Ε. για την οποία δώσαμε ως Δήμος και την σύμφωνη γνώμη.

Μετά την κατά 60% περικοπή των αρχικά προβλεπόμενων έργων την οποία θεωρούμε απαράδεκτη, πρέπει τα ελάχιστα που παρατηρούμε παραπάνω να κατασκευασθούν προκειμένου να έχουμε ένα έργο στοιχειωδώς σύγχρονο και λειτουργικό.

Τέλος ο κ. Δήμαρχος καταλήγει:

« Κε Υπουργέ, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη όσα σας αναφέρουμε ώστε αυτά να υλοποιηθούν άμεσα με σκοπό την καλή λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και της πόλεως του Αιγίου ».