Παράταση της αρδευτικής περιόδου κατά 15 ημέρες

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνει:

Λόγω των έκτακτων καιρικών και κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην φετινή αρδευτική περίοδο με την συνεχόμενη άνοδο των θερμοκρασιών και ελλείψεως επαρκών βροχοπτώσεων, κρίθηκε απαραίτητη και αναγκαία η παράταση της αρδευτικής περιόδου κατά 15 ημέρες, ήτοι έως την 30η Οκτωβρίου 2022, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 123/13-10-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας.