Παράκτιος Σχεδιασμός στην Περιφέρεια Απουλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TRITON

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του παράκτιου σχεδιασμού στην Απουλία περιλαμβάνει το έκτο εκπαιδευτικό βίντεο του Ευρωπαϊκού έργου «TRITON»  και αναλύει το Περιφερειακό Παράκτιο Σχέδιο. Πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμού που ρυθμίζει τη χρήση θαλάσσιων δημόσιων χώρων, με στόχο την εξασφάλιση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος και του τοπίου της Απουλίας, της ελεύθερης χρήσης και της ανάπτυξης τουριστικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το Περιφερειακό Σχέδιο παρέχει οδηγίες και κριτήρια για τα παράκτια σχέδια των Δήμων.

Το βίντεο (https://youtu.be/5UgdoXDmS74)περιέχει συνεντεύξεις, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς εργαστηρίου για την παράκτια διαχείριση που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο. Συγκεκριμένα μιλούν  ο Nicolò Carnimeo, καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, ο Giuseppe Roberto Tomasicchio, καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Salento, και ο Giuseppe Forte, στέλεχος από το  Τμήμα Κρατικών Παράκτιων Ακινήτων και Λιμένων της Περιφέρειας της Απουλίας.

Στην ιστοσελίδα του έργου «TRITON» υπάρχει ξεχωριστή ενότητα, αφιερωμένη στην παρουσίαση του συνόλου των εκπαιδευτικών βίντεο (https://www.interregtriton.eu/educational-videos/) που έγιναν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου στην Ιταλία και την Ελλάδα και των ημερών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 2019 στα πλαίσια του έργου.