Παπακωνσταντινόπουλος: “Η δημοτική αρχή θα είναι υπεύθυνη αν δεν λυθεί το θέμα του προϋπολογισμού”

Από την παράταξη Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) και τον επικεφαλής της κ. Τάκη Παπακωνσταντινόπουλο, σχετικά με το θέμα της ψήφισης του προϋπολογισμού, που έρχεται προς συζήτηση εκ νέου το βράδυ της Τετάρτης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

“Η δημοτική αρχή θα είναι υπεύθυνη αν δεν λυθεί το θέμα του προϋπολογισμού

Η απόρριψη της απόφασης των 20 δημοτικών συμβούλων επί του προϋπολογισμού από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αναιτιολόγητη και περιέχει εκτός των άλλων και στοιχεία αυστηρής προειδοποίησης αν δεν υπάρξει συμμόρφωση με την δική του αυθαίρετη ερμηνεία των νόμων .

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι “ κατ ́ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας,

καταχρηστικά ψηφίζεται εναλλακτική πρόταση, η οποία έχει αρνητική εισήγηση από την

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.”

Επίσης προειδοποιεί ότι “η ύπαρξη ενός εν ισχύ προϋπολογισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή

λειτουργία κάθε ΟΤΑ, κάτι το οποίο τελεί εν πλήρη γνώση του συνόλου των μελών εκάστου

δημοτικού συμβουλίου.”

Από ποιόν νόμο απορρέει η άποψη ότι καταχρηστικά ψηφίζεται εναλλακτική πρόταση που έχει αρνητική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και αυτό αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας;

Γνωρίζει πιστεύουμε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την εγκύκλιο 108 της 16/10/2019

Πρωτ.: 72349

όπου στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.

1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019 και ισχύει, όπου μεταξύ άλλων διευκρινίσεων αναφέρει :

“Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας δεν είναι

μεν δεσμευτική υπό την έννοια ότι μπορεί να αποτρέψει την κατάθεση μιας

εναλλακτικής πρότασης, όμως συνοδεύει υποχρεωτικά την τελευταία….”.

Άλλωστε και ο αντιδήμαρχος οικονομικών στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο τοποθετήθηκε καθαρά ότι η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτική.

Ο λόγος που δεν υπάρχει ακόμα προϋπολογισμός οφείλεται αποκλειστικά στην αδιαλλαξία του δημάρχου και ας μην βλέπει δαίμονες που θέλουν να καταστρέψουν τον δήμο.

Φρόντισε επιμελώς να δεσμεύσει όλους σχεδόν τους κωδικούς και να μην επιτρέψει στην ουσία κατάθεση εναλλακτικής πρότασης που αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα και παράλληλα δημιουργική πρόταση.

Και αυτή την νομιμότητα που επικαλείται τώρα την στηρίζει στην λαθεμένη ερμηνεία των νόμων κάτι το οποίο διευκρίνισε ό ίδιος ο αντιδήμαρχος του των οικονομικών όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Καλούμε τον κ.Δήμαρχο, αντί να προσπαθεί να φορτώσει αλλού τις ευθύνες για τα αδιέξοδα της δικής του πολιτικής να υλοποιήσει την απόφαση των 20 δημοτικών συμβούλων .

Υποστηρίζουμε βάσιμα ότι κακώς εμφανίζεται ο κωδικός της ΔΗΚΕΠΑ δεσμευμένος γιατί η Κοινωφελής αυτή Επιχείρηση είναι ιδιωτικού δικαίου και η επιχορήγηση της από τον δήμο είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική .

Επίσης υποστηρίζουμε ότι η δαπάνη αυτή εφ όσον έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο ,τότε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπερισχύει έναντι της οικονομικής επιτροπής .

Όμως αν ο κ. Δήμαρχος θέλει να εφαρμόσει την δική του νομιμότητα ,είναι πολύ απλό να αποδεσμεύσει τον κωδικό αυτό και με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και των οικονομικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου .

Σε αντίθετη περίπτωση αν προτάξει την διαφύλαξη των εσωτερικών του παραταξιακών ισορροπιών έναντι των απαιτήσεων του ανώτατου οργάνου του δήμου και της κοινωνίας ,θα φέρει ακέραιη την ευθύνη.

Είναι περιττό να επαναλάβουμε σαν Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας ότι δεν συμφωνούμε με το σύνολο του προϋπολογισμού που έχει προσανατολισμούς όχι κοινούς με τα συμφέροντα των δημοτών ,αλλά επιλέξαμε από την απλή καταψήφιση χωρίς αντίκρυσμα εξαιτίας του αντιδραστικού νόμου ,την κατάθεση πρότασης για ενίσχυση των απόρων και των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων μεταφέροντας μέρος της υπερβολικής δαπάνης για την ΔΗΚΕΠΑ.