Πανελλαδικές 2019: Τα δυσκολότερα θέματα της 10ετίας στη Χημεία!

Τα θέματα της Χημείας Προσανατολισμού στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2019 ήταν ίσως τα δυσκολότερα της τελευταίας 10ετίας. «Οι καλές προθέσεις δεν φτάνουν…», διαμηνύει προς τους αρμοδίους η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), και επισημαίνει σημαντικά λάθη στο εξεταζόμενο μάθημα.

Τα βέλη της κριτικής της Ένωσης Χημικών επικεντρώνονται στη σαφήνεια των θεμάτων, στην έκτασή τους και στον υπερβολικό βαθμό δυσκολίας τους.

Επικαλούμενη τον θεσμικό της ρόλο ως σύμβουλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, η ΕΕΧ προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό:

«Θετικό σημείο αποτελεί η προσπάθεια σύνδεσης των θεμάτων με την καθημερινή ζωή και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας, αλλά θα έπρεπε να γίνει εξαιρετικά προσεκτικότερη διατύπωση και προσέγγιση των ζητημάτων που θίγονται. Δεν είναι δόκιμο να υπάρχει απόκλιση του τρόπου διδασκαλίας με αυτόν της εξέτασης.

Σαφήνεια Θεμάτων

Ορισμένα θέματα εμφανίζουν ασάφειες, κυρίως επιστημονικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να προβληματίσουν και να καθυστερήσουν τους εξαιρετικά προετοιμασμένους μαθητές.

Έκταση θεμάτων

Τα θέματα προκάλεσαν χρονική ασφυξία, ακόμη και σε άριστους μαθητές, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο επαλήθευσης των απαντήσεων τους. Η πλήρης απάντηση των θεμάτων απαιτούσε απόλυτη ψυχραιμία, γεγονός δύσκολο για διαγωνιζόμενους μαθητές.

Βαθμός δυσκολίας – Διακριτική Ικανότητα

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, εμφανίζοντας διακριτική ικανότητα μόνο μεταξύ των άριστων μαθητών. Κάποια ερωτήματα προσέγγισαν τη φιλοσοφία του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας απομακρυνόμενα από αυτή των Πανελληνίων Εξετάσεων, στερούμενα δε άριστου επιστημονικού υπόβαθρου.

Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι το Σχολείο δεν προετοιμάζει τους μαθητές ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ανάλογα θέματα λόγω της έλλειψης χημικής εκπαίδευσης στις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και της απουσίας της Χημείας από τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο και τη Β’ Λυκείου.

Εν κατακλείδι, η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θεωρεί ότι τα θέματα της Χημείας δεν απαιτούν απομνημόνευση, ελέγχουν το σύνολο της ύλης και απαιτούν υψηλή κριτική ικανότητα. Εμφανίζουν όμως ασάφειες ως προς τη διατύπωσή τους, είναι αυξημένης δυσκολίας, η έκταση τους είναι δυσανάλογη ως προς τον χρόνο εξέτασης τους, ενώ κάποια ερωτήματα εμφανίζονται οριακά εκτός της διδασκόμενης ύλης.

 

Πηγή:newsit.gr