Πανέτοιμα τα σχολεία της Αιγιάλειας – ΣΚΑΝΔΑΜΗ: “Η φετινή χρονιά φαίνεται να ξεκινάει με λιγότερες ελλείψεις”

Σήμερα∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, και οι µαθητές θα προσέλθουν χωρίς  self test και και µε προαιρετική χρήση µάσκας, αλλά µε σηµαντικές αλλαγές και νέους θεσµούς και µε διευρυµένο ωράριο έως τις 5.30 µ..µ. για δηµοτικά και νηπιαγωγεία.

Όλο το προηγούµενο διάστηµα οι διευθυντές των σχολικών µονάδων, οι Πρόεδροι των σχολικών επιτροπών, αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιάλειας βρίσκονταν επί ποδός και τώρα δηλώνουν ότι τα σχολεία µας είναι πανέτοιµα και ασφαλή να υποδεχτούν τους µαθητές.

Oι παρεµβάσεις που έγιναν αφορούσαν κυρίως καθαρισµό των σχολικών χώρων, βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, απολυµάνσεις αιθουσών, ενώ η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου προχώρησε σε διαγραµµίσεις διαβάσεων για µαθητές και γονείς  έξω από τα σχολεία που καλό θα είναι να συντηρούνται όλο το χρόνο και οι οδηγοί να τις σεβαστούν.

Σκανδάμη: Καλή χρονιά µε δύναµη και αισιοδοξία

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπ/σης κ. Αθηνά Σκανδάµη µιλώντας στον “ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ” αναφέρεται στην εικόνα που επικρατεί στα σχολεία της Αιγιάλειας, για τη νέα σχολική χρονιά. Η κ. Σκανδάµη αναφέρει:

“Για τη νέα σχολική χρονιά 2022-23  παρατηρούνται ελάχιστες ελλείψεις. Έχουν τοποθετηθεί από τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου ∆άσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων, Παράλληλης στήριξης και ∆άσκαλοι /Νηπιαγωγοί που προσελήφθησαν για τα    πιλοτικά διευρυµένα ολοήµερα. Εκκρεµούν τοποθετήσεις στα Τµήµατα Ένταξης και Υποδοχής”.

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Σχετικά µε την εικόνα που παρατηρείται αυτή τη στιγµή στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου η. κ. Σκανδάµη επισηµαίνει:

  “Το Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο Αιγίου καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο είναι επαρκώς στελεχωµένα. Στο Ειδικό ∆ηµοτικό φοιτούν 25 περίπου µαθητές και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο 9 προνήπια/νήπια µε Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες. Γενικά η χρονιά φαίνεται να ξεκινάει µε λιγότερες ελλείψεις.”

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ  ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ

Σχετικά µε τους νέους θεσµούς που εισάγονται φέτος για πρώτη χρονιά, όπως αυτός του “µέντορα” και του ενδοσχολικού συντονιστή, αλλά και το διευρυµένο ωράριο µέχρι τις 5.30 το απόγευµα η κ. Σκανδάµη αναφέρει:

“Φέτος εισάγονται νέοι θεσµοί: Μέντορας και ενδοσχολικος συντονιστής που όµως ..δεν φαίνεται να αγκαλιάζονται από τους συναδέλφους εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο εισάγονται (χωρίς προηγούµενη συζήτηση µε τη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία και χωρίς επιµόρφωση).

Επίσης το ∆ιευρυµένο Ολοήµερο ∆ηµοτικό και Νηπιαγωγείο µέχρι τις 17:30, ένας νέος θεσµός ,ο οποίος έχει προαπαιτούµενο αριθµό για να λειτουργήσει. Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία της 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθµισµένου προγράµµατος ολοήµερου Νηπιαγωγείου για τα µονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια”.

 “Εύχοµαι η νέα χρονιά να βρει τους εκπαιδευτικούς γεµάτους δύναµη και αισιοδοξία! Κάθε σχολική χρονιά είναι ένας στίβος ,ένα µεγάλο στοίχηµα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι ανάγκες και οι δυσκολίες µαθητών και οικογενειών φαίνονται περισσότερες. Ο εκπαιδευτικός του δηµοσίου σχολείου, έχει αγάπη και όραµα για τους µαθητές του, δουλεύει ακούραστα,επιµορφωνεται, διευρύνει το εργασιακό ωράριο του και στο σπίτι .

Οι γονείς ας εµπιστευτούν τα παιδιά τους στους εκπαιδευτικούς και ας είναι συνεργάσιµοι και µε διάθεση συνεργασίας µαζί τους. Μόνο µ΄ αυτό τον τρόπο µπορούµε να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τα παιδιά µας”.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Με πολλές καινοτόµες αλλαγές, όπως διατείνεται το αρµόδιο υπουργείο, ξεκινά η νέα χρονιά.

Αναλυτικότερα, φέτος θα δηµιουργηθούν, για πρώτη φορά, εκπαιδευτικοί όµιλοι οι οποίοι θα λειτουργούν µετά τη λήξη του ηµερήσιου ωρολογίου προγράµµατος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήµερου προγράµµατος, µε αντικείµενα και δράσεις όπως δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός, οµαδικά αθλήµατα, παραδοσιακοί/µοντέρνοι χοροί, χοροκινητική έκφραση, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκµάθηση µουσικών οργάνων, εκπαιδευτική ροµποτική, επιστηµονικές κατασκευές – πειράµατα.

Παράλληλα, θα υπάρχει παιδαγωγικός σύµβουλος – Μέντορας, ο ρόλος του οποίου θα είναι να εµπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόµενο ή πρόσφατα τοποθετηµένο στη σχολική µονάδα εκπαιδευτικό, µε προϋπηρεσία έως πέντε έτη και στόχο την ποιοτική αναβάθµιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόµενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Ενώ, ο ενδοσχολικός συντονιστής θα συντονίζει και θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της ∆ιεύθυνσης κάθε σχολικής µονάδας ως επαγγελµατική κοινότητα µάθησης και ανάπτυξης.

Ψηφιακά εργαλεία στις σχολικές αίθουσες – διαδραστικοί πίνακες, σετ ροµποτικής, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών και τα οποία θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

Επέκταση ολοήµερου: Επεκτείνεται χρονικά το ωράριο από τις 4:00 στις 5:30 µ.µ., µε στόχο αφ’ ενός την αναβάθµιση της παρεχόµενης δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου τη στήριξη των εργαζόµενων γονέων και των οικογενειών, µε την προσέγγιση του σχολικού και του εργασιακού ωραρίου.

Η εφαρµογή ξεκινά στο 50% των τµηµάτων της χώρας. Στα σχολεία της Αιγιάλειας επεκταµένο ωράριο θα εφαρµοστεί στο 10 και 4ο νηπιαγωγείο Αιγίου και στα δηµοτικά στο 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 8ο, 10ο Αιγίου, στο ολοήµερο Κουλούρας, στα δηµοτικά Τεµένης, ∆ιακοπτού, Ελίκης, Αβύθου, Ροδοδάφνης και Σελιανιτίκων.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”