ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΙΓΙΟΥ – Να διαμορφώσουμε “Τα μονοπάτια της Αιγιάλειας”

Ο ∆ήµος Αιγιάλειας – Αντιδηµαρχία Ανάπτυξης (Βασίλης Χριστόπουλος) διοργανώνει τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 5.30 µ.µ., στην αίθουσα του FAME ROAD HUB (Παλαιά Σφαγεία Αιγίου), συνάντηση εργασίας µαζί µε την “Paths of Greece”, επίσηµος συνεργάτης του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου όλοι µαζί να διαµορφώσουν “Τα µονοπάτια της Αιγιάλειας”.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς, προέδρους κοινοτήτων, συλλόγους, λάτρεις του βουνού και της φύσης, που γνωρίζουν και επιθυµούν να συνεργαστούν, προκειµένου να συλλεχθεί το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, ώστε για πρώτη φορά να γίνει καταγραφή και αποτύπωση των µονοπατριών της περιοχής µας και των δυνατοτήτων ανάδειξής τους.