ΠΑΕΚ: Διευκρινίσεις για τους φόρους και τις εισφορές που “παγώνουν” λόγω κορωνοϊού

O επικεφαλής της ΠΑΕΚ και Α΄Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Αρίστος Τηλιγάδης, ενημερώνει για τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τους φόρους και τις εισφορές που “παγώνουν” λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό:

“Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις θα ενεργοποιούνται αυτομάτως (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές, εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών μεταξύ άλλων.

 Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή εντάσσονται (με βάση τον ΚΑΔ) στις πληττόμενες καθώς και οι εργαζόμενοί τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

– Για τις επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020) παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και τις 31/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ μέχρι τις 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Από την έκπτωση του ανωτέρω ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης τον Απρίλιο, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και τις 31/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ μέχρι τις 30/4/2020. Ισχύουν επίσης οι ανωτέρω εκπτώσεις για τις δόσεις του Απριλίου.

Παράλληλα, για όλες τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

– Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο έως 30/9/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/6/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν τον Απρίλιο παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο έως 31/10/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/7/2020.

– Αναλυτικότερα για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου.

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι τις 31/3/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Για τους εργαζομένους-μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντιστοίχως, για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι τις 31/3/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

– Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (εντός Απριλίου) και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

– Παράλληλα, για τους εργαζομένους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου προς την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.