Ο Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης στο Αίγιο

Επίσκεψη στον Δήμαρχο θα κάνει αύριο στις 12:30 ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, και έτσι ο Δήμαρχος θα έχει την ευκαιρία να του θίξει ζητήματα της αρμοδιότητάς του που αφορούν τον Δήμο μας και να ζητήσει την υποστήριξή του στην υλοποίηση αυτών.