Ο Στράτος Βαρδάκης νέος Πρόεδρος στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αιγιάλειας

΄Εκτακτο δημοτικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου προκειμένου να οριστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιάλειας, μετά τις παραιτήσεις των τακτικών & αναπληρωματικών μελών, Προέδρου & Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας και  ορισμός νέων μελών και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου (με φανερή ψηφοφορία).

Η δημοτική αρχή πρότεινε:

Τακτικά μέλη: Παπαγιαννόπουλος Περικλή και Βαρδάκη Στράτος.

Μέλη: Χαράλαμπο Πράσινο και ΄Αγγελο Ματθαίο και

Αναπληρωματικό μέλος: Παναγιώτης  Μαρινόπουλος.

Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε Πρόεδρος εκλέχτηκε με ονομαστική ψηφοφορία ο κ. Στράτος Βαρδάκης, ενώ Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Γιάννης Καρανικόλας.