«Ο Κορινθιακός εκπέμπει SOS» – Έκτακτη σύσκεψη στη Βουλή την Τετάρτη 24 Μαΐου

??????????????????????

Η προσπάθεια για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κορυφώνεται, με παρεμβάσεις του Σ.Π.Ο.Α.Κ., σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς, προς όλους τους αρμόδιους κρατικούς και κυβερνητικούς θεσμούς.

Μετά από κοινή επιστολή όλων των φορέων που δίνουμε μάχη για τον σκοπό αυτό, προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 16/5/2017, όπου αναφερόταν διεξοδικά στα προβλήματα του Κορινθιακού Κόλπου, υποδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν εκ μέρους τους, είχαμε άμεση ανταπόκριση από την ομάδα Βουλευτών της Κυβερνώσας Παράταξης, που είναι μέλη της Επιτροπής για το Περιβάλλον, με συνέπεια να συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη στη Βουλή, την Τετάρτη 24/5/2017.

Στη συνάντηση αυτή μετά από διεξοδική συζήτηση, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνήσαμε να δράσουμε από κοινού για την προστασία του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, που φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, με άμεσο στόχο την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura και την ανακήρυξή του ως εθνικά προστατευόμενη περιοχή αλιείας, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης, για τις απαιτούμενες επιστημονικές έρευνες και τη σύνταξη του ειδικού σχεδίου διαχείρισης.

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, κα Αικατερίνη Ιγγλέζη, όντας παρούσα στην πιο πάνω σύσκεψη, ανταποκρίθηκε άμεσα και συγκάλεσε για την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, την εν λόγω επιτροπή, με μοναδικό θέμα συζήτησης: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ».

Στη συνεδρίαση αυτή όπου έχει προσκληθεί ο Σ.Π.Ο.Α.Κ., οι συνεργαζόμενες οικολογικές οργανώσεις και οι επιστημονικοί φορείς για να εκθέσουν τις απόψεις τους για το θέμα, προσκαλούνται επίσης εκτάκτως τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Ιωάννης Τσιρώνης, όσο και στελέχη άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση.

 

       Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»