Ο Ιωάννης Βερεσόγλου στην “Ποιοτική Αιγιάλειας” της Βασιλικής Ψυχράμη

Πιστεύω ότι η κα Ψυχράμη είναι με διαφορά η πιο κατάλληλη και ικανή   να διοικήσει το δήμο και να κάνει τις ενέργειες ,που θα φέρουν την πολυπόθητη ποιοτική ανάπτυξη στην Αιγιάλεια. Πιστεύω ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει τον τόπο μας, να βελτιώσει την καθημερινότητά του πολίτη και να διαχειριστεί τα προβλήματα συναινετικά αλλά και αποφασιστικά.

Γι’ αυτό συσστρατεύομαι  σε αυτόν τον αγώνα της υποψηφίας δημάρχου και της Π. Αι.

Τίθεμαι στην κρίση σας  και ζητώ την ψήφο σας, για να πραγματοποιήσουμε μια νέα αρχή.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Βερεσόγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αίγιο. Είναι παντρεμένος και υπήρξε ελεύθερος επαγγελματίας. Πλέον είναι συνταξιούχος.