Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ζητά να συγκληθεί έκτακτη ολομέλεια με θέμα ¨Λήψη απόφασης για εγκατάσταση ή μη POS¨

ΑΙΤΗΣΗ

Γεωργίου Ι. Μπέσκου, προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου.

ΠΡΟΣ

Κ. Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

Κοιν: κ. Πρόεδρους Δικηγορικών Συλλόγων

****

Κατόπιν πρωτοβουλίας σας κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και μάλιστα ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι η Κ.Υ.Α. με την οποία επιβάλλεται στα δικηγορικά γραφεία η χρήση POS ευρίσκεται εκτός ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του Ν.4446/2016, διότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι καταναλωτές.

Είμαστε άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και δεν νοείται η πολιτεία να παραβλέπει την ιδιότητά μας αυτή και να θεωρεί τους πολίτες που προσφεύγουν σε εμάς για υποστήριξη δικαιωμάτων τους, καταναλωτές, με γνώμονα μόνο να υποθηκεύσει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος στις τράπεζες με την καταβολή μηνιαίων χρεώσεων για τα POS.

Την ύστατη αυτή στιγμή ως κλάδος οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος και την υπόσταση του Δικηγορικού λειτουργήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε να συγκληθεί άμεσα ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ με θέμα ¨Λήψη απόφασης για εγκατάσταση ή μη POS¨.

Η πρόταση του Συλλόγου μου είναι και με αιχμή του δόρατος την ομόφωνη απόφαση της αρχής, να μην τοποθετήσουμε POS, με την προϋπόθεση όμως, ότι θα είναι απόφαση του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου του σώματος.

Οι κύριοι Πρόεδροι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν καλούνται,όπως υποβάλλουν αντίστοιχο αίτημα.

Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας κ. Πρόεδρε, όπως και τους συναδέλφους που χειρίστηκαν την υπόθεση ενώπιον της Αρχής. Προκειμένου όμως η εν λόγω απόφαση να είναι ουσιαστική και όχι απλά διακοσμητική, θεωρούμε, ότι πρέπει να γίνουν τα ανωτέρω.

Αίγιο, 05/07/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δικηγορικού Συλλόγου

Γεώργιος Ι. Μπέσκος