Ο Δήμος Αιγιαλείας υποστηρίζει την προσχολική αγωγή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο συνάντηση του Δημάρχου Αιγιαλείας Θανάση Παναγόπουλου με το Δν/τη Π.Ε. Αχαϊας κ. Ευάγγελο Πασσά, την Πρόεδρο ΣΕΠΕ Αιγιαλείας κ. Αθηνά Σκανδάμη ,παρουσία και της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος-Τεχνικών Έργων και Παιδείας κ.Βασιλικής Ψυχράμη, με κύριο αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, από το σχολικό έτος 2018-2019 στο Δήμο Αιγιαλείας.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση , στην οποία σημειωτέον διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων, εξετάστηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης της προσχολικής αγωγής στο Δήμο μας και σε πρώτη φάση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξεύρεση και διάθεση δύο αιθουσών, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα καλύψουν τις πιθανές ανάγκες στέγασης που μπορούν να παρουσιαστούν.

Στην ίδια συνάντηση ετέθη και το θέμα η πιλοτική αυτή εφαρμογή μελλοντικά να επεκταθεί και να καλύψει και άλλες κοινωνικές ομάδες, εντάσσοντας σταδιακά και τους Ρομά στην προσχολική αγωγή.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος μας θα υποστηρίξει σε όλο το εύρος της την πιλοτική αυτή εφαρμογή.