Ο Δήμος Αιγιάλειας συμμετέχει στην εθελοντική εκστρατεία “Καθαρίστε τη Μεσόγειο”

Ο Δήμος Αιγιαλείας – Αντιδημαρχία Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αιγιαλείας συμμετέχει ενεργά στην εθελοντική εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, πρωτοβουλίας του δικτύου Μεσόγειος S.O.S, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της προστασίας των ακτών, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, του εθελοντισμού και της ουσιαστικής συμμετοχής στη διαφύλαξη του φυσικού μας κεφαλαίου.

Επιλέγουμε να καθαρίσουμε εθελοντικά τις παραλίες της περιοχής μας στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2017 σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ομάδες πολιτών, σχολεία κλπ.

Με την συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας σε δράσεις που αγκαλιάζουν την ατομική και συλλογική πρωτοβουλία και ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και να μεταδώσουμε το μήνυμα για ένα καλύτερο περιβάλλον στο οποίο αξίζουμε να ζούμε.

Πέρα από τον καθαρισμό των ακτών και των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν από τη δράση, θα γίνει καταγραφή των απορριμμάτων και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αποτελέσουν αξιοποιήσιμα δεδομένα επεξεργασίας για έρευνα από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο κάλεσμα μας ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, Σχολεία, Πολιτιστικοί και Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι της Αιγιαλείας και ήδη διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα Καθαρισμού των ακτών του Δήμου μας όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Παραλία  Ημερομηνία  Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες, Σχολεία, Σύλλογοι κλπ.  Θέση Συνάντησης  Ώρα συνάντησης 
Aκράτας 26.05.2017 T.K. Συλιβαινιωτίκων,

2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

Αιγαίου & Χελμού 9:00
Βαλιμιτίκων 28.05.2017 T.K. Βαλιμιτίκων, Πολ.Σύλλογος ‘Αίολος’ Πόρτο Ελίκη 9:00
Τέμενης 27.05.2017 T.K. Τέμενης,

Δημοτικό Σχολείο Τέμενης

Δημοτικό Πάρκιγκ 10:00
Αλυκής 28.05.2017 Δ.Κ. Αιγίου, Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής ‘Αγ. Νικόλαος’ Πλάτωμα Κούτρα 10:00
Διγιελιωτίκων 28.05.2017 Τ.Κ. Διγιελιωτίκων,

Πολ. Σύλλογος Διγιελιωτίκων

Πίνακας Γαλάζιας Σημαίας 10:30
Διακοπτού 27.05.2017 Δ.Κ. Διακοπτού,

Πολ. Σύλλογος ‘Νέα Πνοή’

Λιμάνι Διακοπτού 8:30
Ελαιώνα 27.05.2017 Τ.Κ. Ελαιώνα,

Εξωραϊστικός Σύλλογος

Σταθμός Ελαιώνα 9:00
Πούντας 27.05.2017 Τ.Κ. Τράπεζας,

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος ‘Δρυάδες’

Είσοδος Παναγιωτόπουλου 10:00
Ροδοδάφνη 26.05.2017 Δ.Κ. Ροδοδάφνης, Νηπιαγωγείο Αβύθου, Δημοτικό Σχολείο Aβύθου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αβύθου ‘Παμμέγιστοι Ταξιάρχες’, Σύλλογος Παραλίας Αβύθου Θέση Μάτι 9:00

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην εθελοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Δήμου μας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Αιγιαλείας, Ευθ. Γάτου 1 Αίγιο, τηλ. 26910 61063, υπεύθυνη συντονισμού, κα Ρέππα Ελευθερία.

O Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης 

Βασίλειος Χριστόπουλος