Ο Δήμος Αιγιάλειας εντάχθηκε σε «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» για ασφαλή προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους

Την ένταξη πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας, στο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας», σε χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας και Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξασφαλίστηκε κονδύλι ύψους 2.182.524,00 € που θα διατεθεί για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και πρόσβασης κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, υπηρεσίες κλπ. Μεταξύ άλλων, οι έξυπνες διαβάσεις θα ενισχυθούν με αντανακλαστικό χρώμα για σήμανση σε διαβάσεις πεζών, καθώς και με πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση και χρήση των χώρων από όλους.

«Η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη προκαλεί ικανοποίηση στη δημοτική αρχή, καθώς θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, σχολικές μονάδες κ.α. και φυσικά υπάρχει πρόβλεψη ιδιαίτερα για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ, ώστε όλοι οι δημότες, χωρίς διακρίσεις, να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και ευκολία» σημειώνει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει ταχείς διαδικασίες ολοκλήρωσης για όσα έργα εγκρίθηκαν, καθώς μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023 θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου, ενώ έως 30 Ιουνίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των Δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται στην ένταξη έργων των Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.