Ο Δήμος Αιγιάλειας αρωγός στην αναγκαιότητα κάλυψης εξοπλισμού και παροχής Ιντερνετ σε μαθητές

Αρωγός στην αναγκαιότητα κάλυψης εξοπλισμού και παροχής Ιντερνετ σε μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση, στέκεται ο δήμος Αιγιαλείας, φροντίζοντας για την παροχή εξοπλισμού και προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα που η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους διευθυντές ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων. Εξετάζοντας  όλα τα επιμέρους ζητήματα για την δημιουργία και εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής κατά την επιστροφή της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στα σχολεία, οι σχετικές ανακοινώσεις για το πρωτόκολλο υγιεινής θα γίνουν εντός της εβδομάδος όπου θα καθοριστεί και το ακριβές πλαίσιο.

Με την δημοσιοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τη Μεγάλη Εβδομάδα,  όπου δόθηκε στους δήμους η δυνατότητα παροχής εξοπλισμού στα σχολεία, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής κι «έτρεξαν» όλες οι διαδικασίες προκειμένου να στηριχθεί η μαθητική κοινότητα της Αιγιάλειας. Με απολύτως διακριτικό τρόπο από πλευράς Σχολικής Επιτροπής ζητήθηκε από τους διευθυντές σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολική μονάδα, να καταγράψουν τις περιπτώσεις μαθητών που ευθυμούσαν να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση και δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό ή πρόσβαση στο ιντερνετ.  Από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αμεσότητα κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες και ήδη με δαπάνες τόσο από το ταμείο της Επιτροπής αλλά και επιχορήγηση από το δήμο σε συνεννόηση του προέδρου κ΄.Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου με το δήμαρχο Αιγιαλείας κ΄.Δημήτρη Καλογερόπουλο, εξασφαλίστηκε κονδύλι για την προμήθεια 100 τάμπλετ που έχουν ήδη παραληφθεί κι από σήμερα Δευτέρα 4 Μαϊου διανέμονται στις σχολικές μονάδες, σε συνεννόηση πάντα και με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας κ΄.Γιώργο Αφράτη για την διανομή των επιπλέον 30 συσκευών που δίδονται στα σχολεία της Αιγιάλειας μέσω δωρεών από το υπουργείο Παιδείας.

Ήδη από την περ.Πέμπτη εστάλη από τη Σχολική Επιτροπή στους διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων της Αιγιάλειας επιστολή και αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο παραλαβής και διάθεσης των τάμπλετ και των καρτών ιντερνετ στους μαθητές που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«σχετικά με την παραλαβή των τάμπλετ που σας παρέχει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Αιγιαλείας, συνυπολογίζοντας και τον αριθμό των συσκευών που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων μέσω δωρεών, σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα που θα πρέπει να συνταχθούν και υπογραφούν μεταξύ σχολικής μονάδας και Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να προχωρήσει η παραλαβή από μέρους σας.

Σας κοινοποιούμε και τον πίνακα της κατανομής 84 τάμπλετ από τη σχολική επιτροπή, βάσει των αιτημάτων που μας υπεβλήθησαν από κάθε Σχολική Μονάδα δεδομένων των δυνατοτήτων. Επειδή σε πέντε σχολικές μονάδες δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν στο απόλυτο οι ανάγκες όπως κατεγράφησαν από τα αιτήματα των διευθυντών, με δεδομένη την επαναλειτουργία των σχολείων και την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται, θα είμαστε σε επικοινωνία για να εξετάσουμε την ικανοποίηση ή δυνατόν του συνόλου των αιτημάτων έχοντας κρατήσει και ένα μικρό αριθμό από τα τάμπλετ που προμηθευτήκαμε για μία δεύτερη κατανομή, αλλά και την πιθανή απόκτηση και άλλων προκειμένου να μην στερηθεί κανένας μαθητής τον απαραίτητο εξοπλισμό».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του ιντερνετ ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων από όλες τις σχολικές μονάδες (70 κάρτες ίντερνετ) ισχύος 2 μηνών, 30 megabyte. Όσον αφορά στον εξοπλισμό καλύφθηκαν στο απόλυτο τα αιτήματα 12 σχολικών  μονάδων ενώ σε 5 σχολικές μονάδες ήταν εξαιρετικά μεγάλος ο αριθμός των αιτημάτων και καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ωστόσο με την επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει εκ νέου καταγραφή για το ποιοι μαθητές θα συνεχίσουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση είτε γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε γιατί διαβιούν σε περιβάλλον με ευπαθείς ομάδες.

Σ`ότι αφορά τη διαδικασία παραλαβής σημειώνεται ότι:

-Συγκροτείται Επιτροπής Παραλαβής των κατανεμηθέντων ηλεκτρονικών συσκευών στη σχολική μονάδα.

-Συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μεταξύ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

-Με την παραλαβή του τάμπλετ υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα /κηδεμόνα όπου μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστραφεί η συσκευή στην σχολική   μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρείται η χρήση της.

Στην σχετική απόφαση της κυβέρνησης θεσπίζονται και οικονομικά κριτήρια για την επιλογή κάθε μαθητή που θα διατεθεί εξοπλισμός από την εκάστοτε σχολική μονάδα.