Ο Γιώργος Γκιώνης και οι 25 βρύσες στο Νεκροταφείο Αιγίου

Τα παράπονα ήταν πολλά τα τελευταία χρόνια σχετικά µε τις χαλασµένες και σπασµένες βρύσες στο Κοιµητήριο Αιγίου. Την επίλυση του προβλήµατος επιµελήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου Γιώργος Γκιώνης, ο οποίος προχώρησε στην τοποθέτηση 25 χερουλιών στις βρύσες, ενώ αντικατέστησε και κάποιες που ήταν ελαττωµατικές.

Το “κακό” είχε παραγίνει το τελευταίο διάστηµα, καθώς κάποιοι αφαιρούσαν τα χερούλια, και ο κόσµος διαµαρτυρόταν έντονα. Ο Πρόεδρος τα άλλαξε, τα κόλλησε στις βρύσες ώστε να µην µετακινούνται και πλέον οι 25 βρύσες λειτουργούν σαν καινούριες.

Για ο,τιδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί στο χώρο του Κοιµητηρίου ή και µέσα στην πόλη του Αιγίου µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου Γιώργο Γκιώνη στο τηλέφωνο 6974499689.